Lessius Mechelen ects

Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Communicatie5
Verpleegkundige vaardigheden8
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 35
Stages algemene verpleegkunde15
Module pediatrie4
Project palliatieve zorg3
Inleiding in de psychologie en preventie5
Ethiek en Religie, zingeving en levensbeschouwing4
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Tweede Programmajaar
Recht4
Ontwikkelingspsychologie3
SVH-opdracht4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Stages en praktijkreflectie 1 - algemene verpleegkunde 
   opdracht anatomie en pathologie3 
   opdracht microbiologie en hygiëne3 
Stages en praktijkreflectie 1 - geriatrische verpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - geriatrische verpleegkunde 
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Stages en praktijkreflectie 1 - psychiatrische verpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - psychiatrische verpleegkunde 
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Stages en praktijkreflectie 1 - ziekenhuisverpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - ziekenhuisverpleegkunde 
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Geriatrische verpleegkunde 15
Psychiatrische verpleegkunde 15
Ziekenhuisverpleegkunde 15
Geriatrische pathologie 14
Psychiatrische pathologie 14
Ziekenhuispathologie 14
Anatomie, fysiologie en pathologie 16
Microbiologie en hygiëne3
Theorie van de verpleegkunde3
Stages en praktijkreflectie 2 
   opdracht anatomie en pathologie4 
   opdracht voeding- en dieetleer4 
   scriptie-opdracht4 
Inleiding in het wetenschappelijk onderzoek5
Wijsbegeerte en sociologie4
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 45
Derde Programmajaar
Gezondheidspsychologie4
Verpleegkundig management en regelgeving5
Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek8
   Theorie van de verpleegkunde4 
   Wetenschappelijk onderzoek4 
Geriatrische verpleegkunde 27
Psychiatrische verpleegkunde 27
Ziekenhuisverpleegkunde 27
Geriatrische pathologie 26
Psychiatrische pathologie 26
Ziekenhuispathologie 26
Anatomie, fysiologie en pathologie 26
Scriptie geriatrische verpleegkunde6
Scriptie psychiatrische verpleegkunde6
Scriptie ziekenhuisverpleegkunde6
Voorlichtingsmethodiek en groepsfunctioneren4
   Groepsfunctioneren2 
   Voorlichtingsmethodiek2 
Stages en praktijkreflectie 4 - opdracht management4
Stages en praktijkreflectie 5 - geriatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 5 - psychiatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 5 - ziekenhuisverpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 3 - geriatrische verpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - ziekenhuisverpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - psychiatrische verpleegkunde4