Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Dit programma is bedoeld voor studenten die in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma dat niet op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven.
Concreet is dit voorbereidingsprogramma bedoeld voor studenten met een diploma van master in de industriƫle wetenschappen (niet bouwkunde of landmeten) die zich wensen in te schrijven in de opleiding master in de industriƫle wetenschappen: bouwkunde of landmeten.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Bodemkunde en Satellietgeodesie (0910ABAbouLAN301) 
   Bodemkunde (0910ABAbouLAN301a)2
   Satellietgeodesie (0910ABAbouLAN301b)2
Bouwmanagement (0910ABAbou304) 
   Projectbeheer (0910ABAbou304a)3
   Ruimtelijke ordening (0910ABAbou304b)3
Bouwplaatsveiligheid (0910ABAbou309)3
Bouwtechniek (0910ABAbou) 
   Akoestiek (0910ABAbou302a)2
   Bouwmaterialen en -methoden (0910ABAbou205b)2
   Warmte en vocht (0910ABAbou302b)2
GIS (0910ABAbouLAN302)3
Topografie (0910ABAbou308)4