Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Dit programma is bedoeld voor studenten die in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma dat niet op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Automatisering (0910SPem02) 
   Elektrische aandrijftechniek (0910SPem02a)2
   Regeltechniek (0910SPem02b)2
Bouwkunde (0910SP04) 
   Fluïdummechanica (0910SP04a)2
   Sterkteleer (0910SP04b)2
Capita selecta EM (0910SPem01)4
Chemie (0910SP05) 
   Chemie, laboratoria (0910SP05b)1
   Chemie, theorie en oefeningen (0910SP05a)3
Elektrische machines (0910ABAem204) 
   Elektrische machines, laboratoria (0910ABAem204b)2
   Elektrische machines, theorie (0910ABAem204a)4
Industriële elektronica (0910ABAem302) 
   Industriële elektronica, laboratoria (0910ABAem302b)1
   Industriële elektronica,theorie (0910ABAem302a)3
   Stuurtechniek (0910ABAem302c)2
Machinecomponenten (0910ABAem202a)5
Probleemoplossen en ontwerpen (0910SPem05) 
   Onderzoeksmethodologie (0910ABAem307b)1
   Projectwerking en seminaries (0910SPem05a)4
Thermotechniek en stromingsmachines (0910ABAemEM301) 
   Thermotechniek en stromingsmachines (0910ABAemEM301a)3
   Thermotechniek en stromingsmachines, laboratoria (0910ABAemEM301b)1
Toegepaste elektriciteit (0910SPem06) 
   Toegepaste elektriciteit, laboratoria (0910SPem06a)1
   Toegepaste elektriciteit, theorie (0910ABAemEM302a)3
Toegepaste informatica (1011SPem03) 
   Databanken (0910SPem03a)2
   Productieplanning, laboratoria (1011ABAem305b)1
   Productieplanning, theorie (1011ABAem305a)3
Wiskunde (0910SP02)6
Wisselstroommotoren (0910ABAem301) 
   Wisselstroommotoren, laboratoria (0910ABAem301b)1
   Wisselstroommotoren, theorie (0910ABAem301a)3