Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Dit programma is bedoeld voor studenten die in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma dat niet op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Milieutechnologie (0910ABAche203) 
   Milieutechnologie, laboratoria (0910ABAche203b)2
   Milieutechnologie, theorie (0910ABAche203a)3