Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Dit programma is bedoeld voor studenten die zich wensen in te schrijven in een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma beoogt de in artikel 58, § 2, 2°, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen. De student die slaagt voor een schakelprogramma, ontvangt een getuigschrift.
Concreet is dit schakelprogramma bedoeld voor studenten met een diploma van professionele bachelor in bouwkunde die zich wensen in te schrijven in de opleiding master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

Keuzeopties

schakelprogramma bouwkunde

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Chemie (0910SP05) 
   Chemie, laboratoria (0910SP05b)1
   Chemie, theorie en oefeningen (0910SP05a)3
Elektriciteit (0910SP06) 
   Elektriciteit, laboratoria (0910SP06b)1
   Elektriciteit, theorie en oefeningen (0910SP06a)3
Fysica (0910SP01) 
   Fysica, laboratoria (0910SP01b)1
   Fysica, theorie en oefeningen (0910SP01a)4
Gewapend Beton 2 (0910ABAbou301b)4
Hydraulica (0910ABAbou203)4
Inleiding tot de geotechniek (0910SPbou01)4
Mechanica (0910SP07)4
Metaalbouw 1 (1011ABAbou202)6
Metaalbouw 2 (0910ABAbouBOU302)3
Statistiek (0910SP03)3
Sterkteleer en stabiliteit 1 (0910ABAbou307a)3
Sterkteleer en stabiliteit 2 (1011ABAbou307b)4
Technisch project (0910SPbou02) 
   Communicatie- en presentatietechnieken (0910ABA302a)1
   Onderzoeksmethodologie (0910ABAbou306a)1
   Projectmatig ontwerpen (1011SPbou02a)3
Wiskunde (0910SP02)6