Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Veel technische systemen werken maar dankzij een fascinerend samenspel van diverse disciplines. In de wondere wereld van de elektromechanica maken studenten kennis met diverse vakgebieden: mechatronica, digitale controlesystemen, elektrotechniek, ontwerp- en productietechnieken, PLC, domotica- en immoticasystemen, hernieuwbare en duurzame energie, enz. Wie later het verschil wil maken in automatisering, klimatisering of hoogtechnologisch onderhoud, vindt zeker z'n gading in onze Bachelor in de Elektromechanica.

Een evenwichtig aanbod van technische vakken en theorie zorgt voor voldoende competenties en basiskennis om zich later verder te bekwamen in tal van technische jobs. Tijdens de opleiding staat men al met één been in de praktijk: ongeveer 60 % van het curriculum bestaat uit labo-uren en oefeningen. Zo is men na het behalen van je diploma onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt.In het eerste jaar wordt rekening gehouden met verschillende vooropleidingen, zodat iedereen naadloos kan aansluiten.
Om de drempel tussen hogeschool en het beroepsleven te verlagen, is er in elke fase van de opleiding ruimte voor projectwerk. Dit vakoverschrijdend projectwerk groeit naarmate de verschillende fases van de oploping doorlopen worden. Economische aspecten en presentatietechnieken worden hierbij niet over het hoofd gezien.

Via diverse bedrijfsbezoeken en doordat een groot aantal gastcolleges gegeven worden door mensen uit het beroepenveld, komt men al direct in contact met het werkveld en de verwachte competenties.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een stage-/eindwerkperiode van één semester.
In het derde jaar kan men kiezen voor een specifieke afstudeerrichting: Automatisering, Klimatisering of Onderhoudstechnologie.
Een bachelor in de elektromechanica is een polyvalente professional met een brede kennis op het gebied van tal van technische vakken.

In Bachelor 3 kiest men uit de afstudeerrichtingen 'Automatisering', 'Klimatisering' en 'onderhoudstechnologie'.

Men kan dan aan de slag als energiemanager, hoogtechnologische onderhoudsspecialist, automatiseringsexpert of deskundige in visualisatiesystemen, enz...

Een professionele bachelor in elektromechanica kan aan de slag:
• als specialist in het installeren, in dienst stellen en onderhouden van de meest
verscheiden installaties,
• als veiligheidsspecialist of bij keuring- en controleorganismen en studiebureaus,
• als zelfstandige (je start een eigen zaak).

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Analoge elektronica 1 (1011PBAATEIEM100) 
   Analoge elektronica labo (1011PBAATEIEM100b)2
   Analoge elektronica theorie (1011PBAATEIEM100a)4
Digitale controle (1011PBAEM100) 
   LOGO labo (1011PBAEM100a)3
   Microcontrollers labo (1011PBAEM100b)3
Elektrotechniek 1 (1011PBA102) 
   Elektrotechniek labo (1011PBA102b)2
   Elektrotechniek th + oef (1011PBA102a)4
Fluïdomechanica 1 (1011PBAATEMMP102) 
   Fluïdomechanica labo (1011PBAATEMMP102b)2
   Fluïdomechanica theorie (1011PBAATEMMP102a)4
Informatica (1011PBA101) 
   Computersystemen theorie (1011PBA101a)2
   Programmeren labo (1011PBA101c)2
   Programmeren theorie (1011PBA101b)2
Mechanica (1011PBAATEMMP100) 
   Mechanica th + oef (1011PBAATEMMP100a)6
Ontwerp en productie (1011PBAATEMMP101) 
   CAD labo (1011PBAATEMMP101c)2
   Productie theorie (1011PBAATEMMP101a)2
   Productietekenen theorie (1011PBAATEMMP101b)2
Project 1 (1011PBAEM101) 
   Project labo (1011PBAEM101a)6
Werktuigonderdelen en meettechniek (1011PBAEMMP100) 
   Geometrische meettechniek labo (1011PBAEMMP100d)1
   Geometrische meettechniek theorie (1011PBAEMMP100c)1
   Werktuigonderdelen labo (1011PBAEMMP100b)2
   Werktuigonderdelen theorie (1011PBAEMMP100a)2
Wiskunde (1011PBA100) 
   Wiskunde th + oef (1011PBA100a)6
Tweede Opleidingsfase
Analoge elektronica 1 
   Analoge elektronica 1 labo (2 EM 02 L)3
   Analoge elektronica 1 theorie (2 EM 02 T)4
Automatisering 
   PLC programmering labo (2 EM-MP 09)3
   PLC project labo (2 EM-MP 10)2
Elektrotechniek 2 
   Elektrotechniek 2 labo (2 EIE-EM-MP 02 L)2
   Elektrotechniek 2 theorie (2 EIE-EM-MP 02 T)3
Mechanica 
   Werktuigbouw th + oef (2 EM 03)6
Meettechniek 
   Meettechniek labo (2 EM 04 L)4
   Meettechniek theorie (2 EM 04 T)4
Microcontrollers4
   Microcontrollers labo (2 EM 01)4
Ontwerpen & CAD3
   Elektrisch ontwerpen labo (2 EM 05)1
   Mechanisch ontwerpen labo (2 EM 06)2
Pneumatica & hydraulica 
   Pneumatica & hydraulica labo (2 EM-MP 08 L)2
   Pneumatica & hydraulica th + oef (2 EM-MP 08 T)3
Pompinstallaties 
   Pompinstallaties th + oef + labo (2 EM-MP 07)3
Regeltechniek 
   Regeltechniek labo (2 EM-MP 05 L)2
   Regeltechniek theorie (2 EM-MP 05 T)3
Thermodynamica 
   Thermodynamica labo (2 EM-MP 06 L)1
   Thermodynamica th + oef (2 EM-MP 06 T)5
Wiskunde 2 
   Wiskunde/statistiek th + oef (2 AT-EM-MP 01)3
Derde Opleidingsfase
Management 
   Handel,recht en boekhouden theorie (3 00 06)2
   Veiligheid en milieu theorie (3 00 04)1
   Zorgsystemen theorie (3 00 05)2
Automatisering (3a) 
   Automatisering (3a) labo (3 EMA 01 L)1
   Automatisering (3a) theorie (3 EMA 01 T)2
   PLC labo (3 EMA 02)3
Automatisering (3o) 
   Automatisering (3o) labo (3 EMO 01 L)1
   Automatisering (3o) theorie (3 EMO 01 T)2
Elektrisch onderhoud 
   Elektrisch onderhoud labo (3 EMO 04 L)1
   Elektrisch onderhoud theorie (3 EMO 04 T)3
Industriële elektriciteit & elektronica 2 
   Industriële elektriciteit & elektronica 2 labo (3 EMA 04 L)1
   Industriële elektriciteit & elektronica 2 theorie (3 EMA 04 T)2
Industriële technieken 
   Industriële elektriciteit & elektronica 1 labo (3 EM 01 L)1
   Industriële elektriciteit & elektronica 1 theorie (3 EM 01 T)2
   Procestechnieken theorie (3 EM 02)1
Installatietechnieken (3o)3
   Installatietechnieken (3o) labo (3 EMO 05 L)1
   Installatietechnieken (3o) theorie (3 EMO 05 T)2
Installatietechnieken (3k) 
   Installatietechnieken (3k) labo (3 EMK 05 L)1
   Installatietechnieken (3k) theorie (3 EMK 05 T)4
Klima inrichtingen4
   Klima inrichtingen labo (3 EMK 02 L)1
   Klima inrichtingen theorie (3 EMK 02 T)3
Materiaalkunde 
   Materiaalkunde labo (3 EMO 02 L)1
   Materiaalkunde theorie (3 EMO 02 T)2
Mechanisch onderhoud 
   Mechanisch onderhoud labo (3 EMO 03 L)3
   Mechanisch onderhoud theorie (3 EMO 03 T)2
Procesvisualisatie 
   Procesvisualisatie & industriële netwerken labo (3 EMA 03 L)1
   Procesvisualisatie & industriële netwerken theorie (3 EMA 03 T)2
Regeltechniek (3a) 
   Regeltechniek (3a) labo (3 EMA 05 L)2
   Regeltechniek (3a) theorie (3 EMA 05 T)4
Regeltechniek (3k) 
   Regeltechniek (3k) labo (3 EMK 06 L)1
   Regeltechniek (3k) theorie (3 EMK 06 T)2
RLZ 
   RLZ theorie (3 00 01)3
Stage & eindwerk (3 00 08)30
Toegepaste thermodynamica 
   Toegepaste thermodynamica th + oef (3 EMK 01)3
Warmtewisselaars 
   Bouwfysica theorie (3 EMK 04)2
   Warmtewisselaars theorie (3 EMK 03)1