Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Voor wie gefascineerd is door de recente technologische ontwikkelingen in auto's en thuis al eens enthousiast heeft zitten sleutelen aan de motor van zijn bromfiets, is de bachelor in de autotechnologie de geschikte studiekeuze. Ook wie in het secundair onderwijs geen technische vakken gehad heeft, kan er aan beginnen. Er wordt geen technische voorkennis verwacht. In de eerste opleidingsfase bouw je een stevige basiskennis op. Daarna volgt een kennismaking met de verbrandingsmotor en de elementaire aandrijflijn. In de tweede opleidingsfase besteden we vooral aandacht aan benzine- en dieselmotoren, voertuigtechnieken, auto-elektriciteit en auto-elektronica. Men kan kiezen tussen het vak ‘revisie en koetswerkherstellinge' of ‘ontwerp van voertuigcomponenten'. In de derde opleidingsfase gaan we verder met complexe voertuigtechnieken met een specialisatie in bedrijfsvoertuigen of mototechniek. Wie graag met een eigen autobedrijf wil starten of later een technisch-commerciële job wil uitoefenen, kan in de derde opleidingsfase kiezen voor ‘Expertise en automotive management'. Diegenen die geïnteresseerd zijn in het testen van motoren of systemen en componenten die in de moderne wagen gebruikt kunnen kiezen voor het vak ‘Automotive testing'. Door de steeds strenger wordende emissiewetgeving volgen de technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. In het vak ‘Alternatieve aandrijvingen' kom je alles te weten over hybride aandrijfsystemen (serie of parallel), biobrandstoffen, elektrische aandrijving enz. De opleiding is heel praktijkgericht: de helft van de contacturen zijn labo-uren. Zo zullen studenten zelf een wagen op de vermogenbank mogen plaatsen. Terwijl de wagen al zijn vermogen aan de rollen vrijgeeft, meten zij in de controlekamer tal van motorparameters.
Daarnaast moeten de studenten als diagnosticus fouten in testvoertuigen opsporen. Gewapend met een laptop maken ze naast de wagen contact met ons draadloos netwerk en loggen ze in op de database van een constructeur om het gewenste elektrische schema op te vragen. Ze registreren de boodschappen die het voertuig vanuit zijn stuurdoos verstuurt. Met ruim 5 miljoen voertuigen op onze Belgische wegen, is er een permanente nood aan bekwame technici die instaan voor de verkoop, het onderhoud, de service en de uitrusting van dit wagenpark.

Bachelors in de autotechnologie kunnen aan de slag:
• als gespecialiseerd diagnosticus of werkplaatsverantwoordelijke bij grote garages,
• als expert bij leasing- en verzekeringsmaatschappijen,
• in verantwoordelijke functies binnen de diensten naverkoop en scholing bij
invoerders van wagens, vrachtwagens, bussen, motorfietsen of landbouwvoertuigen,
• in technisch-commerciële functies bij toeleveranciers van oa smeermiddelen, banden en toebehoren.
• als technicus in een test- of ontwikkelingsafdeling bij producenten van voertuigcomponenten of systemen. Geen specifieke afstudeerrichtingen, wel: 2 keuzevakken in het 2de jaar • Revisie en koetswerkherstelling • Ontwerp voertuigcomponenten 2 keuzevakken in het 3de jaar • Expertise en automotive management • Automotive testing En binnen het vak voertuigtechnieken kan men in het 3de jaar ook nog kiezen tussen: • Mototechniek • Landbouw- en bedrijfsvoertuigen

Met ruim 5 miljoen voertuigen op onze Belgische wegen, is er een permanente nood
aan bekwame technici die instaan voor de verkoop, het onderhoud, de service en de uitrusting van dit wagenpark.
Bachelors in de autotechnologie kunnen aan de slag:
• als gespecialiseerd diagnosticus of werkplaatsverantwoordelijke bij grote garages,
• als expert bij leasing- en verzekeringsmaatschappijen,
• in verantwoordelijke functies binnen de diensten naverkoop en scholing bij
invoerders van wagens, vrachtwagens, bussen, motorfietsen of landbouwvoertuigen,
• in technisch-commerciële functies bij toeleveranciers van oa smeermiddelen, banden en toebehoren.
• in technicus binnen verschillende afdelingen van de auto-onderdelen (systemen) producenten (leveranciers)


Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Opleidingsfase
Analoge elektronica 1 (1011PBAATEIEM100) 
   Analoge elektronica labo (1011PBAATEIEM100b)2
   Analoge elektronica theorie (1011PBAATEIEM100a)4
Elektrotechniek 1 (1011PBA102) 
   Elektrotechniek labo (1011PBA102b)2
   Elektrotechniek th + oef (1011PBA102a)4
Fluïdomechanica 1 (1011PBAATEMMP102) 
   Fluïdomechanica labo (1011PBAATEMMP102b)2
   Fluïdomechanica theorie (1011PBAATEMMP102a)4
Informatica (1011PBA101) 
   Computersystemen theorie (1011PBA101a)2
   Programmeren labo (1011PBA101c)2
   Programmeren theorie (1011PBA101b)2
Mechanica (1011PBAATEMMP100) 
   Mechanica th + oef (1011PBAATEMMP100a)6
Ontwerp en productie (1011PBAATEMMP101)6
   CAD labo (1011PBAATEMMP101c)2
   Productie theorie (1011PBAATEMMP101a)2
   Productietekenen theorie (1011PBAATEMMP101b)2
Project 1 (1011PBAAT102) 
   Project labo (1011PBAAT102a)6
Verbrandingsmotoren 1 (1011PBAAT101) 
   Verbrandingsmotoren labo (1011PBAAT101b)2
   Verbrandingsmotoren theorie (1011PBAAT101a)4
Voertuigtechnieken 1 (1011PBAAT100) 
   Aandrijftechnieken labo (1011PBAAT100b)2
   Aandrijftechnieken theorie (1011PBAAT100a)4
Wiskunde (1011PBA100) 
   Wiskunde th + oef (1011PBA100a)6
Tweede Opleidingsfase
Informatica 2 
   Informatica (labview) labo (2 AT 02 L)2
   Informatica (labview) theorie (2 AT 02 T)2
Materiaalkunde 
   Materiaalkunde labo (2 AT-MP 01 L)2
   Materiaalkunde theorie (2 AT-MP 01 T)3
Taal & communicatie 2 
   Vaktechnisch Duits oefeningen (2 AT 01)3
Verbrandingsmotoren 2 
   Verbrandingsmotoren 2 labo (2 AT 07 L)4
   Verbrandingsmotoren 2 theorie (2 AT 07 T)5
Voertuigelektriciteit 2 
   Voertuigelektriciteit 2 labo (2 AT 08 L)4
   Voertuigelektriciteit 2 theorie (2 AT 08 T)5
Voertuigelektronica 2 
   Voertuigelektronica 2 labo (2 AT 09 L)4
   Voertuigelektronica 2 theorie (2 AT 09 T)5
Voertuigtechniek 2 
   Voertuigtechniek 2 theorie (2 AT 06 T)5
   Voertuigtechniek 2a labo (2 AT 06 La)3
   Voertuigtechniek 2b th+labo (2 AT 06 Lb)1
Voertuigtechnisch ontwerpen 2 
   Berekening voertuigonderdelen th + oef (2 AT 03)4
   Hydraulische en pneumatische systemen labo (2 AT 05 L)1
   Hydraulische en pneumatische systemen theorie (2 AT 05 T)2
   Projectmatig ontwerpen labo (2 AT 04)2
Wiskunde 23
   Wiskunde/statistiek th + oef (2 AT-EM-MP 01)3
Derde Opleidingsfase
Management 
   Handel,recht en boekhouden theorie (3 00 06)2
   Veiligheid en milieu theorie (3 00 04)1
   Zorgsystemen theorie (3 00 05)2
Bedrijfsvoertuigen th + labo (3 AT 08)3
Mototechniek th + labo (3 AT 07)3
RLZ 
   RLZ theorie (3 00 01)3
Stage & eindwerk (3 00 08)30
Verbrandingsmotoren 3 
   Verbrandingsmotoren 3 labo (3 AT 05 L)2
   Verbrandingsmotoren 3 theorie (3 AT 05 T)3
Verkeersongevallenanalyse en schade- expertise th + oef (3 AT 06)3
Voertuigconstructie 3 
   Voertuigconstructie 3 labo (3 AT 02 L)2
   Voertuigconstructie 3 theorie (3 AT 02 T)2
Voertuigelektronica 35
   Communicatie labo (3 AT 03 L)1
   Communicatie theorie (3 AT 03 T)2
   Microcontrollers labo (3 AT 04)2
Voertuigtechniek 3 
   Voertuigtechniek 3 labo (3 AT 01 L)2
   Voertuigtechniek 3 theorie (3 AT 01 T)3