Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Deze opleiding levert een verdieping van kennis en vaardigheden op het vlak van de lastechnologie, met inbegrip van de wetenschappelijke basis en de afgeleide technieken, zodat de afgestudeerde deze kennis in de industrie en onderzoekscentra kan toepassen bij het oplossen van problemen en bij het ontwerpen van nieuwe producten en processen. Bewust is gekozen voor een curriculum dat voldoet aan de eisen van het International Institute of Welding (IIW), zodat de afgestudeerden in aanmerking kunnen komen voor het certificaat van 'International Welding Engineer'. In het opleidingsprogramma wordt de IIW Guideline 'IAB-252-07' "Personel with Responsability for Welding Coordination" gevolgd. Dit document beschrijft de "Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification" van een geautoriseerd lasingenieur. De master voert de beroepstitel "Lasingenieur" en na succesvol afleggen van mondeling examen voor een bevoegde jury van het IIW de beroepstitel "International Welding Engineer", die wereldwijd in 32 landen garant staat voor bewezen kennis en bewezen competentie in dit specifieke vakgebied.
Eindtermen:
* Beheersing van de algemene theoretische en praktische competenties (kennis, vaardigheid, attitude) nodig om een complex lastechnisch probleem op te lossen. Oordeelsvorming in een complexe en onzekere context en kunnen werken in een multidisciplinair team zijn hierbij noodzakelijk;
* Vermogen om informatie te verwerven en systematisch en gestructureerd te verwerken;
* Vermogen om op wetenschappelijke wijze te denken en te handelen;
* Kennis van onderzoekstechnieken en -methodiek, zodat een lastechnisch onderzoeksproject kan worden opgezet;
* Vermogen tot communiceren van informatie zowel aan specialisten als aan vaklui met een lager kennisniveau;
* Kennis van praktische toepassingen, uitvoeringstechnieken en -methoden eigen aan de discipline (diepgaande technologische ontwikkelingen binnen de eigen discipline en begrip van de structuur van het vakgebied;
* Een ingesteldheid tot levenslang leren.

Alle bijkomende competenties zoals vermeld in EN 719 die de taken en verantwoordelijkheden evenals het vereiste opleidingsniveau van een geautoriseerd lasingenieur beschrijft.

Lasingenieurs worden gewaardeerd om hun specifieke kennis op het gebied van lastechnieken, doch ook omwille van hun doorgedreven kennis op materiaalkundig en metallurgisch vlak.
Het werkveld is dus enorm divers:
- onderzoek
- ontwerp
- productie
- kwaliteitscontrole
- technisch-commerciële functies
telkens in lastechniek gerelateerde sectoren zoals:
- civiele bouw
- apparatenbouw
- petrochemie
- productie van alle rollend, varend en vliegend materieel
- keuringsorganismen
- off-shore
- olie- en gaswinning
- huishoudapparatuur
- opleidingen
- enz....

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Alternatieve verbindingsprocédés (0910MNMweld04)3
Elektrische booglas- en snijprocédés (0910MNMweld02)6
   Elektrische booglas- en snijprocédés, theorie (0910MNMweld02a)4
   Lastechnologie, labo (0910MNMweld02b)1
   Praktische oefeningen booglassen (0910MNMweld02c)1
Gastoepassingen (0910MNMweld03) 
   Gastoepassingen, praktische oefeningen (0910MNMweld03b)1
   Gastoepassingen, theorie (0910MNMweld03a)2
Kwaliteitscontrole van gelaste verbindingen (0910MNMweld10) 
   Kwaliteitscontrole van gelaste verbindingen, theorie (0910MNMweld10a)2
   Labo lasonderzoek (0910MNMweld10b)1
Lasmetallurgie van C-staal, laag- en hooggelegeerd staal (0910MNMweld05) 
   Laboratoriumzittingen metallografie (0910MNMweld05c)1
   Lasmetallurgie van C-staal en laaggelegeerd staal, theorie (0910MNMweld05a)3
   Lasmetallurgie van hooggelegeerde stalen, theorie (0910MNMweld05b)2
Lasmetallurgie van non-ferrometalen + corrosie (0910MNMweld06) 
   Corrosie- en slijtagepreventie, theorie (0910MNMweld06a)2
   Laboratoriumoefeningen (0910MNMweld06b)1
   Lasmetallurgie van non-ferro-legeringen, theorie (0910MNMweld06c)3
Masterproef (0910MNMweld11)20
Metallurgische & thermomechanische aspecten van het lassen (0910MNMweld01)3
Ontwerp en berekeningen van gelaste constructies (0910MNMweld07)3
Ontwerpcodes en oefeningen (0910MNMweld08) 
   Ontwerp van drukvaten conform de EN en wetgeving, theorie (0910MNMweld08b)1
   Ontwerp van staalconstructies volgens EC III, theorie + praktische ontwerpoefening (0910MNMweld08a)2
   Praktische ontwerpoefeningen op UPV, ASME IX (0910MNMweld08c)1
Productie en kwaliteitsborging van gelaste constructies (0910MNMweld09) 
   Kwaliteitsborg. & pijpleid., theorie (0910MNMweld09a)1
   Productietechnieken en EN 287, 288, theorie (0910MNMweld09b)2