Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Voor wie geïnteresseerd in een creatieve, leidinggevende job die binnen- en buitenwerk combineert, wie wil werken in de vrije natuur en toch ook ontwerper, planner en realisator zijn van opmetings- en infrastructuurwerken, is de Master landmeten een uitstekende studiekeuze.
De opleiding biedt een wetenschappelijke vorming in moderne opmetingstechnieken, beheer en infrastructuurwerken. De vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het beroep van landmeter verwerven de studenten via praktijkoefeningen en groepswerken.
De opleiding wordt afgesloten met een masterproef, die meestal uitgevoerd wordt in samenwerking met een bedrijf of studiebureau. Een mogelijke stage, die aan de masterproef gekoppeld is, vormt een ideale voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Industrieel ingenieurs landmeten komen als projectleider of maatvoerder terecht bij aannemers van bouw- en infrastructuurwerken. In de baggerindustrie kunnen ze als surveyor of uitvoerder aan de slag. Bij een studiebureau werken ze als ontwerper van infrastructuren of als planner en uitvoerder van opmetingen en uitzetwerk.
Daarnaast kunnen ze zich uiteraard als zelfstandig landmeter vestigen.
Het diploma van Master landmeten geeft bovendien toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Expertise (0910MAlan04) 
   Bouwrecht (0910MAlan04a)2
   Schattingen (0910MAlan04b)2
Geodesie (0910MAlan01)6
   Geodesie 1 (0910MAlan01a)3
   Geodesie 2 (0910MAlan01b)3
Infrastructuur 1 (0910MAboulan01) 
   Rioleringen (0910MAboulan01a)2
   Wegenbouw (0910MAboulan01b)3
Masterproef (0910MAlan07)20
Ondernemen (0910MA01) 
   Ethisch ondernemen (0910MA01a)1
   Financieel beleid (0910MA01c)1
   Juridische aspecten (0910MA01b)1
Ontwerpen Landmeten (1011MAlan02) 
   Infrastructuurontwerp (0910MAlan02c)1
   Ontwerp (1011MAlan02b)2
   Opmeting (0910MAlan02a)2
Praktijk landmeten (0910MAlan05)6
Remote Sensing (1011MAlan03)4
Topografische meetmethodes (0910MAlan06)4