Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Het op reële schaal omzetten van natuurlijke grondstoffen (aardolie, ertsen, biomassa enz.) in dagelijkse producten is de kerntaak van de procesindustrie. De opleiding Master in industriële wetenschappen chemie richt zich in hoofdzaak op het ontwerpen en beheersen van deze chemische processen op een industriële schaal.
Gezien het multidisciplinaire karakter van deze processen bestrijkt de opleiding verschillende vakgebieden. Centraal staat het verwerven van kennis en inzicht in de belangrijkste eenheidsbewerkingen: reactoren, scheidingsprocessen, waterzuivering en waterbehandeling. Daarnaast komen ook aspecten als processturing en automatisering aan bod.
Het curriculum besteedt ruime aandacht aan duurzame procestechnologie en energietechnologie: het efficiënt omgaan met energie en de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Een chemische procestechnoloog zal immers op technisch vlak een vooraanstaande rol spelen in het verzoenen van welvaart en welzijn, van economie en ecologie.
Deze ingenieursopleiding onderscheidt zich van andere ingenieursopleidingen door haar sterk praktijkgericht karakter: veel labo-uren, een nauwe samenwerking met industriële partners en actieve deelname aan het toegepast en industrieel onderzoek.

Een industrieel ingenieur chemische procestechnologie is een praktisch georiënteerde, polyvalente procesingenieur die inzetbaar is in diverse deelsectoren van de chemische industrie: petrochemie, farmacie, voeding, milieutechnologie enz.
Hij/zij ontwerpt apparatuur voor chemische processen en volgt de werking ervan op. Ook het verbeteren van dergelijke apparatuur, met als doel de economische, energetische en milieubelastende aspecten te optimaliseren, behoort tot het takenpakket.
De brede praktische en technische bagage kan worden ingezet voor toegepast onderzoek, bijvoorbeeld om na te gaan hoe innovatieve technologieën binnen het eigen bedrijf of in een nieuw domein kunnen toegepast worden.
Daarnaast is hij/zij inzetbaar in andere functies die verbonden zijn met de industriële activiteiten, zoals technisch-commerciële functies.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Duurzame procestechnologie (0910MApt07) 
   Pinchtechnologie (0910MApt07a)3
   Sustainable process engineering (0910MApt07b)2
Energietechnologie (0910MApt02) 
   Elektriciteit (0910MApt02a)2
   Renewable energy systems (0910MApt02b)2
Masterproef (0910MApt08)20
Ondernemen (0910MA01) 
   Ethisch ondernemen (0910MA01a)1
   Financieel beleid (0910MA01c)1
   Juridische aspecten (0910MA01b)1
Ontwerptechnologie (0910MApt03) 
   Materiaalselectie (0910MApt03a)3
   Ontwerpen van chemische installaties (0910MApt03b)3
Poedertechnologie (1011MApt06) 
   Labo CIT 3 poedertechnologie (1011MApt06b)1
   Poedertechnologie, theorie (0910MApt06a)2
Procesvisualisatie en -automatisering (0910MApt05) 
   Procesautomatisering, laboratoria (0910MApt05c)1
   Procesautomatisering, theorie (0910MApt05b)2
   Procesvisualisatie (0910MApt05a)1
Reactorentechnologie 2 (1011MApt01) 
   Industriële reactoren (0910MApt01a)3
   Labo CIT 3: reactorentechnologie (1011MApt01c)1
   Procesintensificatie (0910MApt01b)2
Watertechnologie (0910MApt04)6