Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Voor wie een baksteen in de maag heeft of geboeid is door mooie, functionele en duurzame gebouwen en imposante constructies, en bovendien veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel draagt, is de Master bouwkunde beslist de juiste studiekeuze!
Bouwen is een proces waar heel wat kennis en kunde bij komt kijken. In de opleiding verwerven studenten ontwerpvaardigheden en -technieken toegepast op constructies in de meest courante bouwmaterialen. Ook duurzaamheid, energiebeheer, gebruikerscomfort en kostenbeheersing komen aan bod.
Via labo-opdrachten, oefeningen, projectwerk en werfbezoeken worden studenten opgeleid tot een praktijkgerichte ingenieur.

Industrieel ingenieurs bouwkunde kunnen aan de slag in boeiende en veelzijdige werkomgevingen.
Bij aannemers staan ze als projectleider in voor een efficiënte planning, organisatie en kwaliteitsvolle uitvoering van bouwprojecten. Als calculator maken ze offertes, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. In een ingenieursbureau werken ze functionele en economisch verantwoorde ontwerpen uit voor uiteenlopende constructies. Bij opdrachtgevende besturen coördineren ze de verschillende partijen in het bouwproces en staan ze in voor het onderhoud van het patrimonium. Bovendien zijn ze ook in
technisch-commerciële functies inzetbaar in andere bedrijven die verbonden zijn met de bouwsector.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eindige Elementenmethode (0910MAbou02)4
Gebouwentechniek (0910MAbou04) 
   Bouwfysica 2 (0910MAbou04a)3
   Vernieuwbouw (0910MAbou04b)2
Geotechniek 2 (0910MAbou05)3
Infrastructuur 1 (0910MAboulan01) 
   Rioleringen (0910MAboulan01a)2
   Wegenbouw (0910MAboulan01b)3
Infrastructuur 2 (0910MAbou06) 
   Bruggenbouw (0910MAbou06a)2
   Waterbouw (0910MAbou06b)2
Laboratoria en Ontwerpen Bouwkunde (0910MAbou07) 
   Geotechnisch ontwerp (0910MAbou07b)1
   Infrastructuurontwerp (0910MAbou07c)1
   Laboratoria Bouwkunde 3 (1011MAbou07a)2
   Totaalontwerp (0910MAbou07d)3
Masterproef (0910MAbou08)20
Ondernemen (0910MA01) 
   Ethisch ondernemen (0910MA01a)1
   Financieel beleid (0910MA01c)1
   Juridische aspecten (0910MA01b)1
Staal-betonconstructies (0910MAbou03)3
Voorgespannen beton (0910MAbou01)3