Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

DOMEIN
Het meubel wordt in het ontwerpatelier in zijn ruimste betekenis behandeld: prototypes, productiemeubels en maatmeubilair. Inzake schaal bevinden de onderwerpen zich tussen gebruiksvoorwerpen en ruimtevullend projectmeubilair.

EIGENHEID EN DOELSTELLINGEN
. De symbiose van productgericht denken en ruimtelijk denken (productontwikkeling versus architectuur) vormt de biotoop voor het opleiden tot meubelontwerper.
. De bachelor in meubelontwerp kan conceptueel, theoretisch denken toepassen op de praktijk. Ontwerpwereld en industrie staan al te vaak nog tegenover elkaar. De opleiding streeft daarom nadrukkelijk naar toenadering van en samenwerking tussen ontwerpers en industrie.
. De afgestudeerde meubelontwerper zal aan de hand van innovatie een positieve injectie bieden naar meubelambacht en industrie, met de bedoeling de uitstraling van laatstgenoemde te verhogen.
Hiertoe geeft de opleiding ruimte voor eigenheid en eigenzinnigheid. De authenticiteit staat centraal in een open schoolcultuur.

EINDTERMEN / COMPETENTIES
De opleiding streeft naar een afgewogen evenwicht tussen:
-het conceptueel aspect:
Vanuit een ingesteldheid tot levenslang leren, is de afgestudeerde meubelontwerper in staat tot het continu uitbreiden van algemene kennis, culturele achtergrond en artistieke vaardigheden. Maatschappelijk inzicht en typologisch, constructief en technologisch inzicht zijn basis voor een ruimdenkende conceptuele benadering. De afgestudeerde beschikt over voldoende analytisch en synthetisch vermogen en een algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid om het verruimend creatief proces dat leidt tot innovatie in werking te houden.

-het constructief-technische aspect:
De afgestudeerde meubelontwerper neemt tijdens het ontwerpproces de attitude aan te experimenteren met materialen, vormen en constructies bij het uitvoeren van dummy's, prototypes en/of details en knooppunten hiervan.
Om tot innovatief resultaat te komen, bezit de afgestudeerde meubelontwerper voldoende beroepsgerichte concrete kennis en realiteitszin, zelfstandig probleemoplossend vermogen, ingesteldheid tot samenwerken in een multidisciplinaire omgeving en inzicht om projectmatig te werken.

-het communicatieve aspect:
De afgestudeerde meubelontwerper is in staat probleemanalyses, idee├źn en zowel conceptuele als technische oplossingen over te brengen aan de hand van een individueel ontwikkelde combinatie van technieken (schetsen, tekenen, cad, schrijven), zowel aan specialisten als aan leken.
De afgestudeerde meubelontwerper beheerst de kunde tot het onderhandelen over deze materie in interprofessionele middens.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Meubelontwerp30
Stage10
Ontwerpcommunicatie10
Ontwerpdossier10