Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudes
1. Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context
2. Een verpleegkundig professionele relatie aangaan met het cliëntsysteem en het interdisciplinair team
3. Ethisch en juridisch verantwoord verpleegkundig handelen
4. Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen
De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat
5. Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk perspectief
6. Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde
7. Verpleegproblemen en behoeften identificeren en onderscheiden
8. Doelstellingen bepalen en een verpleegkundig zorgplan opmaken, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem
9. Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren
10. De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen
11. Relevant en efficiënt schriftelijk en mondeling rapporteren
12. Primaire en secundaire preventie toepassen
De verpleegkundige als ORGANISATOR EN COÖRDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg
13. De zorg organiseren en coördineren
De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
14. Handelen in functie van kwaliteitszorg
15. Zich professioneel ontwikkelen
De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren
16. Medestudenten begeleiden
17. Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken binnen het verpleegkundig team
18. Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn
19. Open staan voor diversiteit in de samenleving
20. Positief bijdragen tot de profilering van het beroep
21. Open staan voor het economisch, sociaal en ethisch beleid binnen de gezondheidszorg

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Recht3
Communicatie3
Gezondheidspsychologie3
Capita selecta3
Anatomie, fysiologie en pathologie 14
Microbiologie en hygiëne3
Anatomie, fysiologie en pathologie 23
Verpleegkundige vaardigheden8
Ethiek en sociologie3
Wijsbegeerte3
Preventie en communicatie4
Inleiding in de psychologie3
Inleiding en theorie in de verpleegkunde en het wetenschappelijk onderzoek7
Stages verpleegkunde 16
Voeding- en dieetleer3
Verpleegkundig management en wetenschappelijk onderzoek5
Inleiding in het wetenschappelijk onderzoek3
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Religie, zingeving en levensbeschouwing3
Tweede Programmajaar
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 37
Anatomie, fysiologie en pathologie 33
Module geriatrie0
   Geriatrische pathologie2 
   Geriatrische verpleegkunde2 
Module psychiatrie0
   Psychiatrische pathologie2 
   Psychiatrische verpleegkunde2 
Module sociale0
   Sociale verpleegkunde2 
   Sociale wetenschappen2 
Module ziekenhuis0
   Ziekenhuispathologie2 
   Ziekenhuisverpleegkunde2 
Module heelkundige verpleegkunde4
Psychologie en teamfunctioneren4
Stages verpleegkunde 26
Module pediatrie0
   Kinderverpleegkunde2 
   Pediatrische pathologie2 
Module gespecialiseerde zorgen3
Module chronische verpleegkunde3
Ziekenhuispathologie4
Derde Programmajaar
Keuzemodule de allochtone zorgvrager3
Keuzemodule zelfzorg voor de verpleegkundige3
Project palliatieve zorg3
Actuele thema's binnen de verpleegkunde: keuzemodule3
Stages verpleegkunde 3 - jaar0
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 3 - sem 10
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 3 - sem 20
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 4 - jaar0
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Stages verpleegkunde 4 - sem 10
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Stages verpleegkunde 4 - sem 20
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Bachelorproef ziekenhuisverpleegkunde6