Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van zijn beroep doordat hij in een beroepsspecifieke context, nationaal en/of internationaal, volgende competenties beheerst:

ALGEMENE COMPETENTIES
· Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen.
· Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering.
· Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren.
· De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen.
· Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel.
· Samenwerken als lid van een team en van de organisatie.
· Leidinggevende taken opnemen i.k.v. projectmanagement
· Klantgericht denken en handelen.
· Initiatief nemen.
· Handelen vanuit ethische en deontologische principes.
· Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit.
· Gegevens bruikbaar maken en houden, statistisch verwerken en operationeel maken voor het administratief ondersteunen van het beleid.

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
· Toeristische diensten verlenen.
. Toeristische producten ontwikkelen.
· Toeristische processen managen.

Toeristische processen ondersteunen.

Afstudeertrajecten

Incentives (uitgaand)
Leisure travel (uitgaand)
Touroperating (uitgaand)
Transport (uitgaand)
Zakenreizen (uitgaand)
Animatie, evenementen en gidstechnieken (receptief)
Onthaal- mice- en logiessector (receptief)
Productontwikkeling in toerisme en recreatie (receptief)

Keuzeopties

Outgoing Tourism
Receptief toerisme en recreatie

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
International Tourism3
Internship15
IT Applications0
   Access en Travel Technology3 
   Excel2 
Eerste Programmajaar
Recht3
Economie5
   Macro-economie3 
   Micro-economie2 
Communicatie in het Nederlands6
Toegepaste informatica 13
Bedrijfskunde (accountancy)5
Toeristische geografie 15
Recreatie en vrije tijd6
Toerisme6
   Luchtvaart en autoverhuur2 
   Reismarkt en autocar2 
   Spoorwegen, cruises en ferry's2 
Wereldreligies3
Keuze Vierde taal 13
Kunst en cultuur 14
ICT en toerisme3
Français Touristique 13
Français Touristique 23
Deutsch 1 (vierde taal)3
Español 1 (vierde taal)3
English 1 for Tourism : Focus on UK and Ireland5
Practicum 49
Toeristische geografie: Capita Selecta (product kennis)9
Kunst- en cultuurgeschiedenis: Capita Selecta8
Toeristisch-recreatieve stage9
Project - eindrapportering17
Tweede Programmajaar
Marketing management4
   Marketing2 
   Marktonderzoek2 
Toegepaste informatica 25
   Excel2 
   Travel technology3 
Financieel beleid3
Bedrijfseconomie en statistiek3
Toeristische geografie en Kunst en cultuur 20
   Kunst en cultuur 23 
   Toeristische geografie 24 
Keuze 53
Engels en Frans - uitbreiding 13
International Project ACEEPT3
Recreatieleer3
Français Touristique 33
Aviation3
Deutsch 2 (vierde taal)3
Español 2 (vierde taal)3
Deutsch 1 (vijfde taal)3
Español 1 (vijfde taal)3
Français Touristique 43
Deutsch 3 (vierde taal)3
Español 3 (vierde taal)3
English 2 for Tourism: Focus on USA and Canada4
Practicum 1: Outgoing tourism9
Keuze Practicum 19
Regelgeving en reisverzekering4
   Regelgeving2 
   Reisverzekering2 
Practicum 1: Receptief toerisme en recreatie9
Derde Programmajaar
Stage15
Zakelijke communicatie3
Practicum 2: Incentives10
Practicum 2: Leisure travel consultancy10
Practicum 2: Touroperating10
Practicum 2: Transport10
Toeristische geografie en Kunst en cultuur 30
   Kunst en cultuur 33 
   Toeristische geografie 34 
Keuze 63
Engels en Frans - uitbreiding 23
Human Resources Management3
English 3 for Tourism3
Français Touristique 53
Deutsch 4 (vierde taal)3
Español 2 (vijfde taal)3
Practicum 2: Business Travel10
Español 4 (vierde taal)3
Deutsch 2 (vijfde taal)3
Practicum 2: Productinnovatie in animatie, evenementen en Mice10
Practicum 2: Hospitality, logies, gids en reisleiding10
Practicum 3: e-commerce, GIS en toeristische actualiteit3
Afstudeerproject7
Keuze Practicum 2 RECEPTIEF10
Keuze Practicum 2 OUTGOING10