Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Vele verpleegkundigen willen zich aansluiten bij een NGO of ontwikkelingswerk verrichten. Bij gebrek aan voldoende informatie, kennis van de cultuur, onzekerheid wat hen te wachten staat…wordt deze droom niet waargemaakt.
Door het aanbieden van deze posthogeschoolvorming hebben de kandidaten een veel duidelijker beeld wat het wil zeggen om met andere culturen, andere leefgewoonten, ander of minder modern verpleegmateriaal te werken. Zij zullen minder angstig zijn om zich te engageren. Ook kandidaten die interesse hebben in de allochtonen-problematiek in België, kunnen deze cursus volgen.

De opleiding bestaat uit 2 delen
Theoretisch gedeelte: 20 studiepunten
Cultuur en gezondheid (in samenwerking met CIMIC) 5 STP
oa hulpverlening aan allochtonen
antropologie van het lichaam
Allochtonen en de Belgische gezondheidszorg 3 STP
Bezoek aan een moskee
Kennismaking met de verschillende religies
Taak en samenwerking van en met interculturele bemiddelaars
Gezondheidszorg 3STP
Basis hygiëne
Belang van eigen hygiëne
Zuivering van H2O
Hygiëne tijdens rampen
Gebruik van de juiste materialen
Voorbereiding van een zending
Veldhospitaal
Rampenplan
Vaccinaties
Humanitaire hulp
Pathologie 6STP
Specifieke tropische pathologie
Bloedonderzoeken
Chirurgie met oa noodspalken
Specifiek verpleegtechnische vaardigheden 3STP
Basisverloskunde
Specifieke vaardigheden
Schotwonden en andere gevaren

Praktijkgedeelte: 15 studiepunten
Stage in een derde wereldland gedurende 6 à 8 weken
OF
Stage in België die nauw aansluit bij deze opleiding
+ Voorbereidingsverslag
+ Praktijkervaringsverslag
+ Evaluatieverslag


Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Specifieke verpleegtechnische vaardigheden5
   Verloskunde2 
   Verpleegkundige zorg en begeleiding van het (zieke) kind en IMCI3 
Culturele factoren bij gezondheid en ziekte6
   Cultuur en gezondheid3 
   Specificiteit van de zorg vanuit religieuze culturen3 
Gezondheidszorg en labo3
Pathologie en IMAI6
   Algemene chirurgie4 
   Algemene pathologie2