Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Praktijk5
Muzisch-creatieve vorming5
Reflectieve vorming5
Didactische vorming5