Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De bedoeling van deze opleiding is te leren nieuws maken. Deze opleiding zal het dus heel weinig hebben over dagdagelijkse verslaggeving. De studenten moeten leren lang op één onderwerp zoeken, minder aantrekkelijke materie doorgronden en gebruik maken van archieven en openbaarheidswetgeving. De studenten moeten ook over een uitzonderlijke wil beschikken om iets te weten te komen dat op het eerste gezicht onvindbaar is of niet bestaat. Deze opleiding richt zich tot Bachelors in Journalistiek en alle studenten met een masterdiploma. De opleiding geeft inzicht in hoe men een journalistiek researchproject zonder kleerscheuren opzet en biedt hulpmiddelen aan om zelfstandig en onderbouwd een geloofwaardig journalistiek resultaat op poten te zetten.

Researchjournalistiek 10 credits Deze module houdt zich niet bezig met stijl en vorm, wel met methodiek en inhoud. Studenten moeten op het eind van deze module weten wat een project kost, hoe men het aan een medium slijt en wat de journalist eraan zal verdienen, hoe hij internationaal te werk kan gaan, van welke organisaties hij als journalist gebruik kan maken, wat de mogelijkheden zijn van Computer Assisted Reporting (CAR), welke juridische addertjes zich onder het gras verschuilen, welke de alternatieve bronnen en de grenzen van een onderzoek zijn (privacy, openbaarheidswetgeving, aansprakelijkheidsproblematiek,...). >

Internationale Berichtgeving 10 credits Quasi elk thema dat een journalist wil onderzoeken, heeft een internationale dimensie. Deze module focust op de internationale omgeving waarin een onderzoeksjournalist moet opereren. De student moet weten hoe de Europese instellingen werken en waar het Europese nieuws te vinden is. De student moet in staat zijn Europees nieuws te maken dat niet te vinden in klassieke persberichtgeving en verslaggeving.

Portfolio 7 credits De student legt een portfolio voor van een of meerdere onderzoeksreportages op basis van zelfstandig uitgevoerd onderzoek.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Researchjournalistiek10
Portfolio10
Internationale Journalistiek10