Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

We verkennen het Latijns-Amerikaanse continent vanuit twee sporen: het historische en het cultureel-etnische. Vanuit het historische perspectief zoeken we naar antwoorden op de volgende vragen: hoe zwaar weegt de koloniale erfenis? Wat is het verschil tussen de koloniale en postkoloniale periode? In hoeverre is het huidige Latijns-Amerika gevangene van zijn eigen verleden? En welke tegenstromen proberen een eigen koers uit te zetten? Vanuit het cultureel-etnische perspectief, kijken we terug op verzwegen genocides, onderdrukking, ontkenning of gedwongen assimilatie
en stellen we vast dat ondanks alles de inheemse culturen niet verdwenen zijn. Hoe ‘anders’ zijn deze ‘pueblos originarios’, de eerste bewoners van het Latijns-Amerikaanse continent? Waaraan danken ze hun vitaliteit en overlevingskracht? En welke rol hebben etniciteit en culturele identiteit nog te spelen in de geglobaliseerde 21e eeuw?

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Latijns-Amerika10
Paper10