Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Informatiebeheerder

Als informatiebeheerder kan de jonge professional met de gepaste ICT-tools eventueel meertalige gegevens efficiënt verzamelen, verwerken tot in beroepscontext direct bruikbare informatie, die informatie beheren en doen doorstromen naar anderen.

Communicator
Als (meertalige) communicator (in het Nederlands, Frans en Engels en in meerdere of mindere mate in het Duits of Spaans) toont de jonge professional aan dat hij via de geijkte kanalen een boodschap in verschillende talen zowel mondeling als schriftelijk aan de juiste doelgroep kan doorgeven; die boodschap bevat accurate, duidelijke, (qua vormgeving) aantrekkelijke informatie, aangepast aan de specifieke doelgroep en met respect voor de huisstijl van de beroepsomgeving. Hij kan voor opvolging zorgen indien nodig.

Organisator/coördinator

Als organisator/coördinator kan de jonge professional volgens de basisregels van projectmanagement elke nieuwe beroepsspecifieke opdracht analyseren en planmatig aanpakken en oplossen.
Hij kan daarvoor werkbare procedures opstellen: voor zichzelf, voor medewerkers, voor de leidinggevende en op die manier ook het doelgerichte, planmatige handelen bij anderen bevorderen.
De jonge professional kan zijn werk in tijd plannen, prioriteiten stellen, deadlines halen, ook als hij onder (zware) stress staat.

Beleidsadviseur/ondernemer
Als beleidsadviseur of als dienstenleverancier aan het management kan de jonge professional de visie, strategie van het management begrijpen, de draagwijdte ervan vatten zodat hij de implementatie ervan adequaat kan ondersteunen.
Hij kan een advies formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie en zo bijdragen tot de beleidsvoering.
Als dienstenleverancier aan interne en externe klanten kan hij klantgericht handelen en de klantgerichtheid bewaken..

Kwaliteitsbewaker
Als kwaliteitsbewaker kan de jonge professional bij de uitoefening van de verschillende beroepsrollen instaan voor de kwaliteit van zijn eigen werkuitvoering.
Als kwaliteitsbewaker kan de jonge professional bij de uitoefening van de verschillende beroepsrollen een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van zijn beroepsomgeving.

Beroepsmogelijkheden

De bachelor in het Office management, afstudeerrichting Management Assistant leidt op tot een waaier van managementondersteunende jobs: HR-assistant, sales assistant, executive assistant, PR-assistant in zowel in de profit- als de non profitsector.

De bachelor Office management, afstudeerrichting Intercultural relations management biedt veel mogelijkheden in de commerciële (internationale) sectoren, en ook in de interculturele non-profitsector.

Keuzeopties

Asian relations
European relations
Duits
Spaans

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Chinees 14
Chinees 24
China vandaag4
Nederlands 13
Office tools 1 infoverwerving en -verwerking3
Engels 1 algemene communicatie5
Frans 1 algemene communicatie5
Office tools 2 dataverwerking en presentaties3
Engels 2 bedrijfscommunicatie5
Frans 2 bedrijfscommunicatie5
Engels 2 interculturele communicatie5
Frans 2 interculturele communicatie5
Spaans 13
Spaans 23
European citizenship3
Nederlands 25
Duits 23
Taalproject3
Duits 13
Bedrijf en ondernemen0
   Bedrijf en economie3 
   Inleiding tot boekhouden3 
Keuze 1 Vierde taal3
Keuze 2 Vierde taal3
Bedrijf en economie met Office tools 24
   Bedrijf en economie2 
   Office tools 22 
Bedrijf en omgeving MA5
Bedrijf en omgeving IRM4
Taal als cultuurdrager3
Recht in Europese context3
Wereldculturen3
Wereldbeeld3
Europaproject3
Tweede Programmajaar
Frans 30
   Frans 3 communicatie binnen het bedrijf4 
   Frans 3 vertaalworkshops3 
Engels 30
   Engels 3 communicatie binnen het bedrijf4 
   Engels 3 vertaalworkshops3 
Frans 40
   Frans 4 taal en wereld3 
   Frans 4 tolkopdrachten3 
Engels 40
   Engels 4 taal en wereld3 
   Engels 4 tolkopdrachten3 
Chinees 35
Chinees 45
Engels 3 interne communicatie6
Frans 3 interne communicatie6
Ethische reflectie3
Engels 4 externe communicatie6
Frans 4 externe communicatie6
Office cases 2 in de verkoopsomgeving3
Dataverwerking en -beheer3
Spaans 33
Spaans 43
Groepsdynamica4
Asian business topics4
Public Relations en voorlichting3
Frans 4 extra training5
Office cases 1 in de personeelsomgeving5
   Integratie MS Office in cases3 
   MS Access2 
Project 1 HRM in de praktijk8
   Inleiding tot HRM en sociaal recht3 
   Projectopdrachten project 15 
Project 2 marketing en eventorganisatie0
   Inleiding tot marketing en sales3 
   Projectopdrachten project 25 
Project 1 interculturele communicatie in de praktijk0
   Intercultural communication2 
   Projectopdrachten project 16 
Project 2 internationale communicatie in de praktijk6
Duits 3 MA3
Duits 3 IRM4
Duits 4 MA3
Duits 4 IRM4
Keuze 3 Vierde taal3
Keuze 4 Vierde taal3
Consumentengedrag3
Derde Programmajaar
Stage13
Engels 50
   Engels 5 beroepscompetenties3 
   Engels 5 tolkworkshops2 
   Engels 5 vertaalworkshops2 
Frans 50
   Frans 5 beroepscompetenties3 
   Frans 5 tolkworkshops2 
   Frans 5 vertaalworkshops2 
Engels 5 beroepsvaardigheden5
Frans 5 beroepsvaardigheden5
Project 4 eindproject17
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Europa9
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Azië8
Chinees 55
Project 3 bedrijfsproject Sales11
Frans 5 extra mondelinge training3
Project 3 bedrijfsproject PR & events11
Multimedia en content management3
Intertaal (Frans, Engels)3
Intertaal (Frans, Engels, Duits)3
Project 3 bedrijfsproject HR11
Duits 5 MA3
Duits 5 IRM4
Spaans 54
Keuze 5 Vierde taal4