Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De opleiding Journalistiek wil kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen, die voor het uitoefenen van het beroep als journalist belangrijk zijn. Afgestudeerden moeten in staat zijn om meer dan één medium te bedienen. Ze moeten kunnen inspelen op de specifieke behoefte van de verschillende media.

Daarom is het journalistieke handelen binnen een crossmediale nieuwsomgeving in de bachelor journalistiek een belangrijke eindcompetentie. De opleiding wil dus journalisten afleveren met innovatieve, crossmediale competenties: radiomakers, televisiemakers, presentatoren, reporters, fotojournalisten, redacteuren voor kranten, tijdschriften en internet die in staat zijn op een adequate manier in te spelen op de specifieke behoeften van de verschillende media.

De opleiding geeft ruime mogelijkheden om kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes meteen in een praktijkrealistische omgeving te toetsen. Via www.supo.be krijgen de studenten de kans om in een real-life omgeving journalistiek te bedrijven in een real-time kader, met productieschema, deadlines en bedrijfseconomische wetmatigheden. Daarom zijn maatschappelijk bewustzijn, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, creativiteit en flexibiliteit belangrijke eindcompetenties van onze bachelor journalistiek.

De studenten moeten ook een evenwichtige berichtgeving kunnen verzorgen in een complexe samenleving. Dit veronderstelt kennis, inzicht en begrip voor verschillende bevolkingsgroepen uit binnen- en buitenland. Daarom integreren we de interculturele dimensie in het curriculum. Opdat die ervaring niet enkel voor de uitgaande studenten een feit zou zijn, ‘rekruteren’ we ook buitenlandse studenten. Via multiculturele redacties stimuleren we open mindness en interculturele affiniteit.

De opleiding bestaat uit vijf grote pijlers:

1. Journalistieke vaardigheden
Interviewen, researchen en goede teksten schrijven. De studenten krijgen een intensieve training in de vaardigheden die elke journalist moet verwerven.
2. Creatieve mediavaardigheden
Fotografie, grafische vormgeving, webdesign, internetvaardigheden, cameratechnieken, radiotechnieken, montage… we leiden niet op tot techneut, maar reiken moderne middelen aan om een verhaal te vertellen.
3. Taalvaardigheid
Het spreekt voor zich dat een journalist graag en bewust met taal omgaat. In de eerste plaats in het Nederlands natuurlijk. Maar ook Frans en Engels worden behoorlijk bijgeschaafd: vooral om anderstalige bronnen te raadplegen en mensen te interviewen. Als vierde taal wordt een keuze tussen Duits of Spaans aangeboden.
4. Brede algemene vorming
Een journalist kijkt met een brede blik op wat er in de samenleving gebeurt. De opleiding besteedt ruime aandacht een cultuur, de grote politieke en maatschappelijke thema’s, diversiteit, nationale en internationale media en de nieuwste mediatrends.
5. De juiste spirit
Deadlines halen, in team werken, stressbestendig zijn, ethisch handelen… Als toekomstig journalist moet de student ook de juiste attitudes ontwikkelen. Onze praktijkrealistische projecten zijn hiervoor een ideaal instrument.
De opleiding biedt vier studietrajecten aan:

1. Print
2. Radio
3. Televisie
4. Online

Beroepsmogelijkheden

De opleiding wil dus journalisten afleveren met innovatieve, crossmediale competenties: radiomakers, televisiemakers, presentatoren, reporters, fotojournalisten, redacteuren voor kranten, tijdschriften en internet die in staat zijn op een adequate manier in te spelen op de specifieke behoeften van de verschillende media.De afgestudeerde heeft innovatieve crossmediale competenties met een brede waaier aan toekomstmogelijkheden. In de ‘zuivere’ journalistiek maar ook in het bedrijfsleven en bij de overheid. Als redacteur, researcher, reporter,… voor bladen, productiehuizen, zenders, steden, gemeenten en bedrijven.

Keuzeopties

Project Online
Project Print
Project Radio
Project Televisie

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Crossmedial Project Television4
Crossmedial Project Online4
Internship at supo.be14
Eerste Programmajaar
Economie3
Frans 13
Politiek 13
Frans 23
Spaans 13
Psychologie en sociologie4
   Psychologie2 
   Sociologie2 
English 23
English 13
Duits 13
Redactievaardigheden 16
Beeldtaal en vormgeving3
Mediaseminaries3
Ethische vraagstukken3
Onderzoeksvaardigheden 13
Europe in the world3
Onderzoeksvaardigheden 23
Geschiedenis van de media3
Keuze Internationale profilering 13
Mediaproductie8
New Media3
Tweede Programmajaar
Frans 34
Spaans 23
Spaans 33
Duits 23
Duits 33
Media & Diversity3
Creatieve mediavaardigheden8
   Persfotografie en conceptontwikkeling2 
   Print en Online3 
   Radio en televisie3 
Culturele en politieke ontwikkelingen4
   Cultuur2 
   Politiek 22 
Redactievaardigheden 25
Onderzoeksvaardigheden 33
Keuze Internationale profilering 23
Auteursrecht, media- en cultuurseminaries5
Nationale en internationale media3
Onderzoeksvaardigheden 43
Keuze Internationale profilering 33
Mediaproductie print, radio, televisie, online12
English 34
Internationaal project 13
Intercultural Communication for Journalism3
Internationaal project 23
Overheidscommunicatie3
Derde Programmajaar
Frans 43
Spaans 43
Storytelling3
Duits 43
Crossmedia project Online4
Crossmedia project Print4
Crossmedia project Radio4
Crossmedia project Televisie4
Formatontwikkeling3
Nieuwe mediatrends3
Journalistieke aansprakelijkheid3
Redactie- en onderzoeksvaardigheden Print4
   Onderzoeksvaardigheden2 
   Redactievaardigheden Print2 
Creatieve mediavaardigheden Print4
   Grafische vormgeving2 
   Persfotografie2 
Interne mediastage Print6
Bachelorproef Print10
Keuze Internationale profilering 43
Redactie- en onderzoeksvaardigheden Televisie4
   Onderzoeksvaardigheden2 
   Redactievaardigheden Televisie2 
Creatieve mediavaardigheden Televisie4
   Camera-, regie- en montagetechnieken2 
   Productie2 
Interne mediastage Televisie6
Bachelorproef Televisie10
Redactie- en onderzoeksvaardigheden Radio4
   Onderzoeksvaardigheden2 
   Redactievaardigheden Radio2 
Creatieve mediavaardigheden Radio4
   Radiotechnieken2 
   Stem- en presentatietechnieken2 
Interne mediastage Radio6
Bachelorproef Radio10
Redactie- en onderzoeksvaardigheden Online4
   Onderzoeksvaardigheden2 
   Redactievaardigheden Online2 
Creatieve mediavaardigheden Online4
   Internetontwikkeling2 
   Webdesign2 
Interne mediastage Online6
Bachelorproef Online10
New media management3
Television Techniques3
Online Techniques3
English 43
Media Analysis3
Internationaal project 33
Keuze Crossmedia Online3
Keuze Crossmedia Print3
Keuze Crossmedia Radio3
Keuze Crossmedia Televisie3
Fotografie3
Radiovaardigheden3
Presentatie- en stemtechnieken3
Externe mediastage14