Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De opleiding Bachelor in het informatiemanagement en de informatiesystemen (IMS) is een ICT-opleiding met 2 afstudeertrajecten: een afstudeertraject Informatiesystemen (IS) en een afstudeertraject Interactive Multimedia Design (IMD). De opleiding is gestoeld op 4 pijlers: ICT, bedrijfskunde, communicatie en vormgeving (deze laatste enkel voor het afstudeertraject Interactive Multimedia Design).Vanaf het eerste jaar kies je één van deze afstudeertrajecten. Het afstudeertraject bevat ongeveer de helft van de studiepunten; de andere helft is gemeenschappelijk.

AFSTUDEERTRAJECT INFORMATIESYSTEMEN

Bedrijven snakken naar deskundigen in het beheer van hun informatie, hun belangrijkste grondstof. ‘Pure’ ICT is hierbij belangrijk, maar er is meer nodig. Wij maken het verschil door ICT te koppelen aan management en communicatie. Dé gezochte combinatie in de beroepswereld.

Je leert informatiesystemen bouwen, onderhouden, ondervragen, ontsluiten. Hiervoor leer je programmeren, databanken en datawarehouses aanmaken en beheren, websites ontwikkelen, computernetwerken configureren, bedrijfsinformatiesystemen opzetten, business intelligence. Maar ook communiceren, presenteren, in groep werken en de basisprincipes van bedrijfskunde en projectmanagement.

AFSTUDEERTRAJECT INTERACTIVE MULTIMEDIA DESIGN

Je leert multimediaproducten ontwikkelen die commercieel, communicatief en conceptueel doordacht en verantwoord zijn, met aandacht voor ‘een sterk idee’ en met de nodige creativiteit. Het gaat hierbij vooral om multimediale toepassingen voor het internet, met nadruk op een goed ontwerp en een sterke communicatieve en informatieve waarde.

Hiervoor leer je (interactieve) websites bouwen, databanken aanmaken, de basis van objectgeoriënteerd programmeren, PHP, Illustrator, Flash, Photoshop, Rich Media Applications bouwen, Interactive marketing. Maar ook communiceren, presenteren, in groep werken en de basisprincipes van bedrijfskunde en projectmanagement.

EINDCOMPETENTIES

De jonge professional spoort met de gepaste ICT-tools alle soorten informatiebronnen op, selecteert daarin efficiënt de relevante gegevens, verwerkt deze tot in beroepscontext direct bruikbare informatie en doet deze doorstromen naar anderen. Hij organiseert de informatie en de informatie-infrastructuur.

De jonge professional communiceert omtrent een project professioneel met alle betrokken partijen, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands, Frans en Engels. Hij bepaalt voor een vooropgestelde boodschap en doelgroep de aangewezen communicatiekanalen en vormt daarvoor een geschikte communicatiestructuur.

De jonge professional analyseert volgens de basisregels van projectmanagement elke nieuwe beroepsspecifieke opdracht, pakt deze planmatig aan en bereikt hiermee een oplossing. Hij stelt daarvoor werkbare procedures op voor zichzelf, voor medewerkers, voor de leidinggevende en bevordert op die manier ook het doelgerichte en planmatige handelen bij anderen. Hij plant zijn werk in tijd, stelt prioriteiten en haalt deadlines, ook als hij onder stress staat.

De jonge professional begrijpt de visie en managementstrategie en vat de draagwijdte ervan zodat hij de implementatie ervan adequaat kan ondersteunen. Hij formuleert een advies en een verantwoording op basis van beroepsgebonden informatie en draagt zo bij tot de beleidsvoering. Als dienstenleverancier aan interne en externe klanten handelt hij klantgericht en bewaakt hij de klantgerichtheid.

De jonge professional staat bij de uitoefening van de verschillende beroepsrollen in voor de kwaliteit van zijn eigen werkuitvoering. Hij levert een bijdrage tot het verbeteren van de kwaliteit van zijn beroepsomgeving.

Specifiek voor het afstudeertraject Interactive Multimedia Design:

De jonge professional heeft interesse in maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en hij spiegelt deze aan zijn eigen opdracht en werk. Hij is steeds op zoek naar werk van andere ontwerpers en aanverwante disciplines in een internationale context. Hij bedenkt en verwezenlijkt een concept voor een digitaal medium vanuit een eigen idee en visie, maar steeds in samenspraak met andere betrokken partijen. Hij structureert, presenteert en visualiseert inhoud doelgroepgericht, zodanig dat waardevolle en betekenisvolle informatie ontstaat. Hij vertaalt interactieve scenario's naar een functionele en ergonomische user interface.

Beroepsmogelijkheden

De opleiding Bachelor in het informatiemanagement en de informatiesystemen (IMS) is een ICT-opleiding met 2 afstudeertrajecten: een afstudeertraject Informatiesystemen (IS) en een afstudeertraject Interactive Multimedia Design (IMD). De opleiding is gestoeld op 4 pijlers: ICT, bedrijfskunde, communicatie en vormgeving (deze laatste enkel voor het afstudeertraject Interactive Multimedia Design).Vanaf het eerste jaar kies je één van deze afstudeertrajecten. Het afstudeertraject bevat ongeveer de helft van de studiepunten; de andere helft is gemeenschappelijk.

AFSTUDEERTRAJECT INFORMATIESYSTEMEN

Bedrijven snakken naar deskundigen in het beheer van hun informatie, hun belangrijkste grondstof. ‘Pure’ ICT is hierbij belangrijk, maar er is meer nodig. Wij maken het verschil door ICT te koppelen aan management en communicatie. Dé gezochte combinatie in de beroepswereld.

Je leert informatiesystemen bouwen, onderhouden, ondervragen, ontsluiten. Hiervoor leer je programmeren, databanken en datawarehouses aanmaken en beheren, websites ontwikkelen, computernetwerken configureren, bedrijfsinformatiesystemen opzetten, business intelligence. Maar ook communiceren, presenteren, in groep werken en de basisprincipes van bedrijfskunde en projectmanagement.

AFSTUDEERTRAJECT INTERACTIVE MULTIMEDIA DESIGN

Je leert multimediaproducten ontwikkelen die commercieel, communicatief en conceptueel doordacht en verantwoord zijn, met aandacht voor ‘een sterk idee’ en met de nodige creativiteit. Het gaat hierbij vooral om multimediale toepassingen voor het internet, met nadruk op een goed ontwerp en een sterke communicatieve en informatieve waarde.

Hiervoor leer je (interactieve) websites bouwen, databanken aanmaken, de basis van objectgeoriënteerd programmeren, PHP, Illustrator, Flash, Photoshop, Rich Media Applications bouwen, Interactive marketing. Maar ook communiceren, presenteren, in groep werken en de basisprincipes van bedrijfskunde en projectmanagement.

Keuzeopties

Interactive Multimedia Design
Informaticamanagement en - systemen

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Internship11
Project Management4
Network Technology 16
Network Technology 25
Network Technology 34
Network Technology 44
Information Security3
Eerste Programmajaar
Webtechnologie 16
Databanken 17
Photoshop 14
Mediakunde3
Project 15
Frans 13
Engels 13
Inleiding tot de ICT infrastructuur3
Netwerktechnologie 16
Visualiseren 14
   Kunstgeschiedenis2 
   Toegepaste beeldtaal2 
Vector design 15
   Flash 13 
   Illustrator 12 
Bedrijfskunde3
Schrijf- en Presentatietechnieken5
   Public Speaking2 
   Studentenvertegenwoordiging3 
Inleiding tot objectgeoriënteerd programmeren6
Inleiding tot programmeren7
Objectgeoriënteerd programmeren6
Tweedimensionale vormgeving 13
Computervaardigheden3
Financieel management5
Schrijf- en presentatietechnieken5
   Public Speaking2 
   Schriftelijke taalbeheersing3 
Tweede Programmajaar
Projectwerk3
Netwerktechnologie 25
Systeemontwikkeling 14
Databanken 24
Netwerktechnologie 34
Project 26
Content Management Systemen3
Frans 23
Engels 23
Bedrijfsinformatiesystemen3
E-Business3
Zingeving, ethiek en deontologie 13
Hogere programmeertalen 25
Webtechnologie 24
Methoden van onderzoek en rapportering3
Visualiseren 23
Photoshop 23
Website automatisatie5
Vector design 26
   Flash 23 
   Illustrator 23 
IT Service Management5
Projectmanagement4
Groepsdynamica3
Kwantitatieve methoden3
Hogere Programmeertalen 15
Suposupport3
Intensive Program3
Keuze 2 IMS4
Inleiding tot Rich Media Applications3
Tweedimensionale vormgeving 23
JSP en servlets5
Enterprise Resource Planning4
Marketingcommunicatie3
Derde Programmajaar
Recht3
Communicatieve vaardigheden3
Eindproject8
Webtechnologie 34
Interactive Marketing3
Stage11
Zingeving, ethiek en deontologie 23
Audiovisuele technieken3
Systeemontwikkeling 24
Webtechnologie 44
Actualia en capita selecta3
Actualia3
Netwerktechnologie 44
Visualiseren 33
Rich Media Applications6
Webserverbeheer3
Informatiearchitectuur3
Business Intelligence4
Database Administration3
Datawarehousing4
Customer Relationship Management4
Frans-Engels3
Keuze 3 IMS4
3D en animatie5
Webapplicatie ontwikkeling in .NET5
Visual Storytelling3
Ontwikkeling voor mobiele platformen3