Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van zijn beroep doordat hij in een beroepsspecifieke context, nationaal en/of internationaal, volgende competenties beheerst:

ALGEMENE COMPETENTIES (voor alle afstudeerrichtingen)

- Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen.
- Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering.
- Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren
- De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen.
-- Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel.
-- Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel.
- Samenwerken als lid van een team en van de organisatie.
- Leidinggevende taken opnemen i.k.v. projectmanagement.
- Klantgericht denken en handelen.
- Initiatief nemen
- Handelen vanuit ethische en deontologische principes.
- Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit.

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES (per afstudeerrichting)

Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

1. Accountancy (cluster van 6 competenties)
- Toepassen van de boekhoud- en vennootschapswetgeving.
- Opstellen en registreren van vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding.
- Toepassen van management accounting.
- Rapporteren op basis van de boekhouding.
- Controleren van de boekhouding en de organisatie, zowel van de onderneming als van de interne processen.
- Uitvoeren van financiële analyses.

2. Fiscaliteit (cluster van 3 competenties)
- Toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving.
- Vervullen van fiscale verplichtingen en beheren van fiscale dossiers.
- Fiscaal en parafiscaal advies geven.

3. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
- Ondersteunen van het bedrijfsbeleid.

Afstudeerrichting FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

1. Financiewezen (cluster van 2 competenties)
- Advies verlenen over betalings-, spaar- en beleggingsproducten.
- Kredietdossiers behandelen.

2. Verzekeringswezen (cluster van 2 competenties)
- Advies verlenen over verzekeringsproducten.
- Schadedossiers behandelen.

3. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
Ondersteunen van het bedrijfsbeleid.

Afstudeerrichting MARKETING

1. Marketinganalyse (cluster van 2 competenties)
- De markt analyseren en interpreteren.
- Marktonderzoek uitvoeren en de resultaten interpreteren

2. Marketingbeleid (cluster van 5 competenties)
- Product- en dienstenbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Distributiebeleid uitwerken en mee bepalen.
- Communicatiebeleid uitwerken mee bepalen.
- Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Marketingstrategie uitwerken en mee bepalen.

3. Commercieel beleid (cluster van 3 competenties)
- Verkooptechnieken toepassen
- Prospect- en klantbeheer verzorgen.
- Commercieel beleid voeren.

4. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
Ondersteunen van het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext.

Afstudeerrichting LOGISTIEK MANAGEMENT

1. Supply Chain Management (cluster van 5 competenties)
- De logistieke sector en de supply-chain analyseren.
- In de supply-chain op een efficiënte en effectieve manier de goederenstroom organiseren.
- In de supply-chain op een efficiënte en effectieve manier de informatiestroom managen.
- In de supply-chain op een effectieve en efficiënte manier transport organiseren.
- In de supply-chain de reglementeringen en procedures toepassen.

2. Customer (1 competentie)
Relaties met stakeholders ontwikkelen en onderhouden.

3. Bedrijfsbeleid (cluster van 2 competenties)
- Inschatten van de impact van de bedrijfseconomische omgeving op de logistieke sector en de supply-chain.
- Ondersteunen van het bedrijfsbeleid binnen de logistieke context.

Afstudeerrichting INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

1. Interculturaliteit (1 competentie)
Intercultureel competent: op een open en respectvolle manier flexibel en intercultureel functioneren in een multiculturele en diverse samenleving.

2. Marketinganalyse (cluster van 2 competenties)
- De markt analyseren en interpreteren
- Marktonderzoek uitvoeren en resultaten interpreteren.

3. Marketingbeleid (cluster van 5 competenties)
- Een product- en dienstenbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Een strategisch communicatiebeleid uitwerken en mee bepalen
- Een prijsbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Marketingstrategie uitwerken en mee bepalen.
- Een distributiebeleid uitwerken en mee bepalen.

4. Commercieel beleid (cluster van 3 competenties)
- Verkooptechnieken toepassen.
- Prospect- en klantenbeheer verzorgen.
- Commercieel beleid voeren.

5. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
Ondersteunen van bedrijfsbeleid binnen interculturele context, focus China.
Beroepsmogelijkheden
De opleiding Bedrijfsmanagement leidt studenten op tot onmiddellijk inzetbare professionele bachelors met een uitstekende startpositie en veel toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zij krijgen de zin tot ondernemen mee, wetend dat de wereld ons dorp is. Zij leren omgaan met de diversiteit die onze huidige maatschappij kenmerkt. De opleiding Bedrijfsmanagement biedt afgestudeerden ruime perspectieven in de economische wereld. Afgestudeerden worden tewerkgesteld in de handels-,industriële- of dienstverlenende sector alsook in de openbare sector of zijn administraties. Een professionele bachelor Accountancy-fiscaliteit wordt tewerkgesteld als boekhouder, dossierbeheerder of fiscaal adviseur. Hij kan zich ook vestigen als zelfstandig boekhouder-fiscalist of hij kan de titel van Accountant (IAB) of Belastingconsulent (BIBF) behalen.

In de afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen worden studenten opgeleid tot financieel adviseur (kredieten, verzekeringen, beleggingen), makelaar, onderschrijver of schadebeheerder verzekeringen, gespecialiseerd financieel medewerker.

Logistiek management beoogt studenten op te leiden tot logistiek medewerker, aankoop- of productiemedewerker, expediteur, transport- of distributieplanner, voorraadbeheerder.

Een student die aan de KHMechelen kiest voor de afstudeerrichting Marketing wordt opgeleid tot een marketingmanager, een commerciële bediende of een account manager.

Afgestudeerden in Internationaal ondernemen zijn opgeleid tot polyvalente medewerkers in KMO’s en multinationals met doorgroeikansen tot verschillende managementposities met een internationale verantwoordelijkheid. Door zijn grondige kennis van bedrijfsvoering, zijn interculturele communicatievaardigheden en internationale visie zal de afgestudeerde een belangrijke aanwinst zijn voor elk bedrijf met internationale activiteiten

Keuzeopties

Duits
Spaans
Accountancy - fiscaliteit, Financien en Verzekeringen (comb.Acc)
Accountancy - fiscaliteit, Marketing
Accountancy - fiscaliteit, Internationaal ondernemen
Accountancy - fiscaliteit, Logistiek management
Financiën & Verzekeringen, Internationaal ondernemen
Financiën & Verzekeringen, Logistiek management
Financiën & Verzekeringen, Marketing
Internationaal ondernemen, Logistiek management
Internationaal ondernemen, Marketing
Logistiek management, Marketing

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Investment portfolio management4
Duits 2 (5)5
Eerste Programmajaar
Economie4
Statistiek4
Frans 13
Engels 14
Frans 23
Chinees 14
Chinees 24
Communicatievaardigheden 14
Principes van marketing6
China vandaag3
Financiële algebra3
Transportgeografie3
Spaans 14
Spaans 24
Duits 24
Engels 2 (BFV)3
Bedrijfsmanagement8
Boekhouden 14
Boekhouden 24
Duits 14
Personenbelasting 1 (BAF)4
Recht en ondernemen5
Inleiding bank en beurs4
Engels 1 (BFV)3
Commerciële vaardigheden (BMA)6
Logistiek management 13
Logistiek management 24
Forwarding & Shipping3
Internationale handel 13
Transportmanagement3
Inleiding personenbelasting4
Inleiding verzekeringen & verzekeringsrecht6
Keuze taal 1 BIO4
Keuze taal 2 BIO4
Marktonderzoek: probleemstelling en ontwerp4
Computervaardigheden3
Kostprijsberekening en budgettering6
Btw 14
Consumentengedrag4
Religie, zingeving en levensbeschouwing3
Tweede Programmajaar
Brand4
Chinees 34
Financial accounting8
Cost Accounting5
Analyse van de jaarrekening4
Financieel management 13
Communicatievaardigheden 23
Scheepvaart4
Wegvervoer3
Luchtvervoer3
Spoorvervoer3
Logistieke kostprijsberekening & prijsvorming5
Douane en accijnswetgeving6
Consumentenmarketing6
Kostprijsberekening & budgettering6
Financiële markten en producten5
Aansprakelijkheid5
Motorrijtuigen4
Transportverzekering5
Chinees 44
Intercultural communication3
Frans 3 (BLM)3
Frans 3 (BFV)3
Frans 3 (BAF)3
Engels 2 (BAF)3
Engels 2 (BLM)4
Frans 4 (BLM)4
Engels 3 (BAF)3
Engels 3 (BFV)3
Engels 3 (BMA)3
Asian business topics5
Bedrijfseconomische informatieverwerking 1 (BLM/BIO)3
Engels 3 (BIO)3
Verzekeringsrecht3
Personenbelasting 2 (BAF)3
Vennootschapsbelasting 1 (BAF)4
Btw 24
Bedrijfseconomische dataverwerking 15
Sociaal recht (BAF)4
Organisatie financiële instelling4
Bedrijfseconomische informatieverwerking 1 (BFV)3
Kredieten5
Bedrijfseconomische dataverwerking3
Operationele verkooptechnieken3
Communicatievaardigheden 2 : zakelijk communiceren3
Project ondernemen : marketing6
Accountmanagement3
Duurzame logistiek3
Project Ondernemen: Logistiek3
International macro-economic topics 13
Project Ondernemen3
Internationale handel 23
Project ondernemen: budgettering3
Enkelvoudige jaarrekening4
Vennootschapsrecht en -boekhouden (BAF)5
Vennootschapsrecht en -boekhouden (BFV)4
Financieel management 1 (BFV)3
Vennootschapsbelasting (BFV)4
Marktonderzoek: analyse en rapportering6
Keuze taal 1 BLM4
Keuze taal 2 BLM4
Commerciële vaardigheden (BLM/BIO)3
Frans 3 (BMA/BIO)4
Frans 4 (BMA/BIO)4
Engels 2 (BMA/BIO)3
Marketingcommunicatie6
Derde Programmajaar
Arbeidsongevallen4
Supply Chain Management4
Sociaal recht3
Financieel management 23
Bedrijfsrisico's3
Frans 4 (BAF)3
Frans 4 (BFV)3
Engels 3 (BLM)4
Frans 5 (BLM)4
Chinees 55
Auditing4
Project Internationaal Ondernemen6
Bedrijfseconomische informatieverwerking 2 (BLM/BIO)4
IFRS3
Personenverzekering & Actuariële wetenschappen5
Personenbelasting 3 (BAF)3
Vennootschapsbelasting 2 (BAF)3
Vennootschapsrecht en -boekhouden4
B-to-B marketing en aankoopbeleid5
Stage en deontologie11
Management accounting4
Integratieproject: e-accounting8
Stage & beroepsethiek (BIO)14
Portefeuillebeheer4
Gecombineerd vervoer - practicum3
Engels 3 (3BFV)3
Stage & beroepsethiek (BFV)11
Internationale marketing3
Strategisch management & practicum5
Eindproject (BIO)8
Eindproject (BMA)8
Stage & beroepsethiek (BMA)14
Stage & beroepsethiek (BLM)16
Geconsolideerde jaarrekening & IFRS3
Grafische vormgeving: inleiding en terminologie3
International macro-economic topics 23
Fiscaliteit financiële producten3
Cases financiële producten3
Bedrijfseconomische dataverwerking 2 (BAF)3
Bedrijfseconomische informatieverwerking 2 (BFV)3
Eindproject (BAF)5
Eindproject (BFV)5
Eindproject (BLM)8
Topics accountancy-fiscaliteit4
Engels 3 (3BAF)3
Duits 3 (BMA)4
Spaans 3 (BMA)4
Keuze taal 3 BMA4
Interactieve marketing & practicum6
Special topics Marketing8
Engels 3 (3BMA)4
Duits 3 (BLM)4
Spaans 3 (BLM)4
Keuze taal 3 BLM4
Engels 4 (BIO)4
Financieel management 2 (BFV)3
Frans 5 (BMA/BIO)4
Strategisch management5
Consolidatie3