Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Deze opleiding heeft de bedoeling verpleegkundigen de deskundigheid en competenties bij te brengen om:

- de vitale functies bij de patiënten te vrijwaren, te stabiliseren en te herstellen en deze geîntegreerd te observeren en te bewaken, zonodig door middel van aangepaste apparatuur;
- aan patiënten in acute situaties zowel op spoedgevallen als op de intensieve zorgenafdeling continu een adequate algemene en gespecialiseerde zorg te verstrekken;
- personen in een acute en psychosociale en/of existentiële crisis op te vangen, te begeleiden en zo nodig te oriënteren naar een gespecialiseerde hulpverlener;
- de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van de patiënten in een spoed of intensieve zorgen situatie te helpen realiseren.

De verpleegkundige:
- toont attitudes van een beroepsbeoefenaar binnen het domein van de intensieve zorg en spoedgevallenzorg;
- biedt op een professionele wijze zorg op maat van de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg: dit zowel binnen de zorgfunctie, de beheersfunctie, de pedagogische functie als de onderzoeksfunctie;
- kan autonoom en zelfstandig beslissingen in de zorg nemen;
- bezit het vermogen tot vlotte communicatie met patiënten, familie, collega\'s en andere zorgverleners;
- als teamwerker, werkt intra- en interdisciplinair samen om de visie en de doelen van het beleid binnen intensieve zorg en spoedgevallenzorg te realiseren;
- organiseert en coördineert de diverse aspecten van de intensieve zorg en spoedgevallenzorg op micro-niveau (patiënt) en meso-niveau (afdeling);
- levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgen in het kader van intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Scriptie6
Wetenschappelijk onderzoek, psychosociale, ethische, juridische en organisatorische aspecten3
Spoedgevallen: capita selecta4
De cardiale patiënt op intensieve zorgen en spoedgevallen4
De thoraco-abdominale patiënt op intensieve zorgen en spoedgevallenzorg4
Klinisch onderwijs spoedgevallen: 200 uren12
Klinisch onderwijs keuzestage: 50 uren3
Pediatrie: medische en verpleegkundige observaties en interventies4
Intensieve zorgen: capita selecta4
Uitzonderlijke zorgvragen op intensieve zorgen en spoedgevallen4
Klinisch onderwijs intensieve zorgen: 200 uren12