Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De verpleegkundige als PERSOON handelt naar beroepsspecifieke attitudes
1. Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context
2. Een verpleegkundig professionele relatie aangaan met het cliëntsysteem en het interdisciplinair team
3. Ethisch en juridisch verantwoord verpleegkundig handelen
4. Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen
De verpleegkundige als KLINISCH BEOORDELAAR EN ZORGVERLENER verleent professioneel verpleegkundige zorg op maat
5. Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk perspectief
6. Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde
7. Verpleegproblemen en behoeften identificeren en onderscheiden
8. Doelstellingen bepalen en een verpleegkundig zorgplan opmaken, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem
9. Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren
10. De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen
11. Relevant en efficiënt schriftelijk en mondeling rapporteren
12. Primaire en secundaire preventie toepassen
De verpleegkundige als ORGANISATOR EN COÖRDINATOR organiseert en coördineert de diverse aspecten van de zorg
13. De zorg organiseren en coördineren
De verpleegkundige als PROFESSIONAL levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
14. Handelen in functie van kwaliteitszorg
15. Zich professioneel ontwikkelen
De verpleegkundige als LID VAN HET TEAM werkt intra- en interprofessioneel samen om de visie en de doelen van de zorg te realiseren
16. Medestudenten begeleiden
17. Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken binnen het verpleegkundig team
18. Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
De verpleegkundige als LID VAN DE SAMENLEVING vervult een rol in de samenleving in functie van gezondheid en welzijn
19. Open staan voor diversiteit in de samenleving
20. Positief bijdragen tot de profilering van het beroep
21. Open staan voor het economisch, sociaal en ethisch beleid binnen de gezondheidszorgKeuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Communicatie5
Verpleegkundige vaardigheden8
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 35
Stages algemene verpleegkunde15
Module pediatrie4
Project palliatieve zorg3
Inleiding in de psychologie en preventie5
Ethiek en Religie, zingeving en levensbeschouwing4
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Tweede Programmajaar
Recht4
Ontwikkelingspsychologie3
SVH-opdracht4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Stages en praktijkreflectie 1 - algemene verpleegkunde0
   opdracht anatomie en pathologie3 
   opdracht microbiologie en hygiëne3 
Stages en praktijkreflectie 1 - geriatrische verpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - geriatrische verpleegkunde0
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Stages en praktijkreflectie 1 - psychiatrische verpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - psychiatrische verpleegkunde0
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Stages en praktijkreflectie 1 - ziekenhuisverpleegkunde12
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement3 
   opdracht voeding- en dieetleer3 
Stages en praktijkreflectie 2 - ziekenhuisverpleegkunde0
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 13 
   opdracht klinisch verpleegkundig redeneren3 
Geriatrische verpleegkunde 15
Psychiatrische verpleegkunde 15
Ziekenhuisverpleegkunde 15
Geriatrische pathologie 14
Psychiatrische pathologie 14
Ziekenhuispathologie 14
Anatomie, fysiologie en pathologie 16
Microbiologie en hygiëne3
Theorie van de verpleegkunde3
Stages en praktijkreflectie 20
   opdracht anatomie en pathologie4 
   opdracht voeding- en dieetleer4 
   scriptie-opdracht4 
Inleiding in het wetenschappelijk onderzoek5
Wijsbegeerte en sociologie4
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 45
Derde Programmajaar
Gezondheidspsychologie4
Verpleegkundig management en regelgeving5
Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek8
   Theorie van de verpleegkunde4 
   Wetenschappelijk onderzoek4 
Geriatrische verpleegkunde 27
Psychiatrische verpleegkunde 27
Ziekenhuisverpleegkunde 27
Geriatrische pathologie 26
Psychiatrische pathologie 26
Ziekenhuispathologie 26
Anatomie, fysiologie en pathologie 26
Scriptie geriatrische verpleegkunde6
Scriptie psychiatrische verpleegkunde6
Scriptie ziekenhuisverpleegkunde6
Voorlichtingsmethodiek en groepsfunctioneren4
   Groepsfunctioneren2 
   Voorlichtingsmethodiek2 
Stages en praktijkreflectie 4 - opdracht management4
Stages en praktijkreflectie 5 - geriatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 5 - psychiatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 5 - ziekenhuisverpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 3 - geriatrische verpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - ziekenhuisverpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - psychiatrische verpleegkunde4