Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

- Planmatig kunnen handelen ten aanzien van specifieke onderwijsbehoeften op individueel groeps-, en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, en daarbij zorgvragen kunnen formuleren en permanent bijstellen met nadruk op observatie, assessment en handelingsgerichte diagnostiek.
- Positief en deskundig kunnen omgaan met elke vorm van diversiteit door het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen functioneel af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen.
- Vanuit een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch kunnen samenwerken met de leerlingen, de ouders / gezinnen en met alle betrokkenen in het team / de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
- Het proces van handelingsplanning kunnen implementeren door collegiale consultatie, coaching van collega's, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau.
- Gestructureerd kunnen leren uit eigen en andermans ervaringen via een cyclisch proces en het eigen handelen dynamisch en creatief kunnen bijsturen.

Keuzeopties

traject kleuterschool
traject lagere school
traject secundaire school

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Kijk op zorgbeleid4
Kinderen die anders denken5
Kinderen met motorische problemen3
Kleuters die anders denken5
Kleuters met motorische problemen3
Leren in supervisie: praktijkbegeleiding8
Communicatievaardigheden4
Algemene zorgbrede onderwijscompetenties9
Spelbegeleiding6
Kleuters met ontwikkelingsachterstand deel 13
Kleuters met sociaal-emotionele problemen5
Kinderen met leerproblemen deel 19
Kinderen met sociaal-emotionele problemen5
Jongeren met leerproblemen deel 19
Jongeren met sociaal-emotionele problemen8
Intervisie deel 24
Kleuters met ontwikkelingsachterstand deel 26
Kinderen met leerproblemen deel 26
Jongeren die anders denken5
Jongeren met leerproblemen deel 26
Kijk op zorgbeleid 13
Kijk op zorgbeleid 24
Gespreksmodel5
Leren in supervisie10