Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De bachelor leraar secundair onderwijs bezit de startcompetenties voor de leraar in het secundair onderwijs. Aan het einde van de opleiding kan de afgestudeerde volwaardig, zelfstandig en conform het beroepsprofiel op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in de secundaire school functioneren als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijk expert, als organisator, als innovator en onderzoeker, als partner van ouders, als partner van externen, als lid van de onderwijsgemeenschap, als lid van een schoolteam en als cultuurparticipant.

De afgestudeerde beschikt enerzijds over een gedegen wetenschappelijke basis van de gekozen onderwijsvakken en anderzijds over de nodige vaardigheden om de leerplandoelstellingen, de vakoverschrijdende eindtermen of ontwikkelingsdoelen op een creatieve en didactisch verantwoorde manier over te dragen naar leerlingen van het secundair onderwijs. Deze vorming gebeurt in symbiose met praktijkgerichte trainingen in de secundaire scholen en eventueel ook in bedrijven.

De afgestudeerde is in staat en bereid om in team te werken, om leiding te geven en leidinggevende taken op te nemen. Hij heeft hierin een constructieve inbreng met respect voor de inbreng van anderen. Hij kan problemen voorleggen, analyseren en actief mee zoeken naar oplossingen, deze evalueren en op een passende wijze te implementeren..

De afgestudeerde hanteert soepel en efficiënt informatie, die hij doelgericht, zelfstandig en kritisch aanwendt. Hij kan deze informatie correct en adequaat zowel schriftelijk als mondeling presenteren. Daarbij gaat hij oordeelkundig om met ICT.

De afgestudeerde plant zorgvuldig alle taken die bij zijn functie in de secundaire school horen en voert die stipt en geëngageerd uit.

De afgestudeerde kan zijn eigen aanpak, de basisprincipes en methodes mondeling en schriftelijk toelichten en verantwoorden.

De afgestudeerde kan vorm geven aan onderwijs waarin diversiteit en zorgverbreding tot hun recht komen.

De afgestudeerde kan kritisch reflecteren over alle aspecten van zijn functioneren en stapsgewijze leerdoelen bepalen.

De afgestudeerde is bereid om zijn competenties verder te verbreden, te verdiepen en uit te breiden. Hij vertoont een ingesteldheid tot levenslang leren.

De afgestudeerde is in staat om, geconfronteerd met een ethische, normatieve of maatschappelijke vraag, een beredeneerd standpunt in te nemen en de verantwoordelijkheid ervoor op te nemen.

Keuzeopties

Aardrijkskunde, Biologie
Aardrijkskunde, Economie
Aardrijkskunde, Frans
Aardrijkskunde, Fysica
Aardrijkskunde, Geschiedenis
Aardrijkskunde, Informatica
Economie, Biologie
Economie, Frans
Economie, Informatica
Elektriciteit, Informatica
Elektriciteit, Technologische opvoeding
Engels, Biologie
Engels, Economie
Engels, Frans
Engels, Fysica
Engels, Geschiedenis
Engels, Informatica
Fysica, Biologie
Fysica, Frans
Fysica, Informatica
Geschiedenis, Biologie
Geschiedenis, Frans
Geschiedenis, Informatica
Godsdienst, Biologie
Godsdienst, Economie
Godsdienst, Frans
Godsdienst, Fysica
Godsdienst, Geschiedenis
Godsdienst, Informatica
Handel-burotica, Informatica
Mechanica, Elektriciteit
Mechanica, Informatica
Mechanica, Technologische opvoeding
Nederlands, Aardrijkskunde
Nederlands, Biologie
Nederlands, Economie
Nederlands, Engels
Nederlands, Frans
Nederlands, Fysica
Nederlands, Geschiedenis
Nederlands, Godsdienst
Nederlands, Informatica
Nederlands, Technologische opvoeding
Technologische opvoeding, Biologie
Technologische opvoeding, Economie
Technologische opvoeding, Frans
Technologische opvoeding, Fysica
Technologische opvoeding, Geschiedenis
Technologische opvoeding, Informatica
Wiskunde, Aardrijkskunde
Wiskunde, Biologie
Wiskunde, Economie
Wiskunde, Engels
Wiskunde, Frans
Wiskunde, Fysica
Wiskunde, Geschiedenis
Wiskunde, Godsdienst
Wiskunde, Informatica
Wiskunde, Technologische opvoeding

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Frans 17
Engels 17
Frans 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Engels 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Nederlands 17
Godsdienst 17
Godsdienst 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Nederlands 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Wiskunde 17
Wiskunde 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Aardrijkskunde 17
Aardrijkskunde 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Biologie 17
Biologie 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Communicatieve vaardigheden 13
Communicatieve vaardigheden 23
Economie 17
Economie 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Elektriciteit 17
Elektriciteit 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Fysica 17
Fysica 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Geschiedenis 17
Geschiedenis 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Informatica 17
Informatica 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Mechanica 17
Mechanica 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Algemene didactiek: Inleiding3
Basisvaardigheden van de leerkracht4
Didactische thema's 13
Religie, zingeving en levensbeschouwing - Sociaal, cultureel engagement 13
Religie, zingeving en levensbeschouwing - Sociaal, cultureel engagement 23
Handel-Burotica 17
Handel-Burotica 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Technologische opvoeding 17
Technologische opvoeding 28
   Inhoudelijk expert5 
   Vakdidactiek3 
Opvoedkunde3
Stage 15
Tweede Programmajaar
Stage 210
Frans 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Engels 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Frans 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Engels 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Religie, zingeving en levensbeschouwing 13
Aardrijkskunde 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Aardrijkskunde 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Biologie 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Biologie 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Communicatieve vaardigheden 33
Communicatieve vaardigheden 43
Economie 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Economie 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Elektriciteit 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Elektriciteit 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Fysica 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Fysica 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Geschiedenis 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Geschiedenis 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Godsdienst 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Godsdienst 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Informatica 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Informatica 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Mechanica 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Mechanica 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Nederlands 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Nederlands 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Wiskunde 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Wiskunde 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Didactische thema's 25
Didactische thema's 33
Handel-Burotica 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Handel-Burotica 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Technologische opvoeding 30
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Technologische opvoeding 40
   Inhoudelijk expert3 
   Vakdidactiek2 
Verruimingsproject 13
Verruimingsproject 23
Verruimingsproject 3 & 40
   Bedrijfsbezoeken2 
   E.H.B.O.2 
   Internationale week2 
   Internationalisering@home2 
   Langu(ag)e2 
   Leefsleutels2 
   OKAN2 
   Project Algemene Vakken2 
   Verruimingsproject 32 
   Verruimingsproject 42 
Sociaal cultureel engagement3
Verruimingsproject ICT: Expression Web3
Verruimingsproject Maatschappelijke vorming3
Verruimingsproject Mens en Maatschappij3
Communicative Skills as a European teacher3
Verruimingsproject Statistiek3
Verruimingsproject Theater3
Verruimingsproject Natuurwetenschappen 'Van Galileo tot Rutherford'3
Verruimingsproject Kostprijscalculatie en verkoop3
Verruimingsproject Romantics & Victorians3
Verruimingsproject Steengoed3
Verruimingsproject ICT: Illustreren met een vectorieel tekenpakket3
Verruimingsproject Maîtrise de la langue française3
Verruimingsproject Digitale bordlessen en mindmaps3
Derde Programmajaar
Project Algemene Vakken3
Engels 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Frans 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Aardrijkskunde 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Biologie 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Economie 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Elektriciteit 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Fysica 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Geschiedenis 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Godsdienst 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Informatica 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Mechanica 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Nederlands 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Nederlandse taalvaardigheid3
Stage 35
Wiskunde 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Stage 415
Stage 54
Verruimingsproject 53
Verruimingsproject 63
Didactische thema's 45
Handel-Burotica 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Technologische opvoeding 50
   Inhoudelijk expert2 
   Vakdidactiek2 
Stage 6 (Projectstage)6
Bachelorproef5
Stage 713
Stage 5 (Intercommunautaire stage)5
Stage 4 (Zelfstandige stage)14