Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Via de opleiding verwerf je startcompetenties waarmee je in het werkveld stevig in je schoenen staat. Je kan volwaardig en zelfstandig functioneren conform het beroepsprofiel van onderwijzer(es) - als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijk expert, als organisator, als innovator en onderzoeker, als partner van ouders/verzorgers, als partner van externen, als lid van de onderwijsgemeenschap, als lid van een schoolteam en als cultuurparticipant.

Je bent bovendien uitstekend opgeleid in het implementeren van ICT in de klas, gebruiken van uiteenlopende werkvormen die alle kinderen aanspreken en bezit hedendaagse inzichten in alle leerdomeinen van de lagere school.

De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: KINDEREN – BEGELEIDEN – SCHOOLTEAM.

KINDEREN: wie zijn zes- tot twaalfjarigen, wat doen ze? Verken hun leefwereld, hun interesses, hun spel, hun manier van communiceren, hun bewegen, hun denken, … Zo ontdek je een rijke diversiteit waarop je leert inspelen. In een laatste fase zoom je in op kinderen met specifieke behoeften (bijv. sociaal-emotionele problemen, leermoeilijkheden,…) vanuit het zorgkader.

BEGELEIDEN: verken alle interactie- en begeleidingsvormen en leer hoe betrokkenheid en welbevinden van de kinderen hierbij centraal staan. Test vele begeleidingsvormen uit in stagesettings en verbreedt je mogelijkheden daarin. Verder werk je ook thematisch, muzisch en probleemgestuurd.

FUNCTION EREN IN EEN SCHOOLTEAM: Je verkent de school van vandaag en van de toekomst, je oriënteert je op jouw taak als klasleraar en als teamspeler in het schoolteam. Je wordt vaardig in het omgaan met ouders en verzorgers van kinderen, legt contacten met en verkent de schoolondersteunende diensten. Kortom je verwerft alle basiscompetenties nodig om perfect te kunnen functioneren in een schoolteam.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
School Experience Project12
Eerste Programmajaar
Communicatie3
Begeleiden van leerprocessen 18
Didactische stage 112
Inhoudelijk expert Nederlands 15
Capita selecta3
Wijsbegeerte3
Inleiding in de psychologie3
Didactische stage 2 A5
Didactische stage 1 - sem 212
Inleiding in het wetenschappelijk onderzoek3
Didactische stage 2 A - sem 25
Religie, zingeving en levensbeschouwing3
Inhoudelijk expert WO6
   Natuur2 
   Ruimte2 
   Tijd2 
Inhoudelijk expert Wiskunde 15
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Wiskunde 16
Tweede Programmajaar
Leraar als opvoeder8
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Taal 24
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Taal 15
Begeleiden van leerprocessen 26
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden MUVO 16
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden MUVO 23
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden WO 14
Communicatie met kinderen3
Vakoverstijgende eindtermen3
Didactische stage 2 B10
Derde Programmajaar
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Wiskunde 24
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Godsdienst3
Functioneren in een schoolteam6
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden LO3
Inhoudelijk expert Frans4
Scriptie6
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden Frans3
Domeinspecifieke onderwijsvaardigheden WO 25
Inhoudelijk expert Nederlands 25
Didactische stage 318
Didactische stage 3 A9
Didactische stage 3 B9
Inhoudelijk expert Wiskunde 23
Inhoudelijk expert Godsdienst3