Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Via de opleiding verwerf je startcompetenties waarmee je in het werkveld stevig in je schoenen staat. Je kan volwaardig en zelfstandig functioneren conform het beroepsprofiel van onderwijzer(es) - als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijk expert, als organisator, als innovator en onderzoeker, als partner van ouders/verzorgers, als partner van externen, als lid van de onderwijsgemeenschap, als lid van een schoolteam en als cultuurparticipant.

Je bent bovendien uitstekend opgeleid in het implementeren van ICT in de klas, gebruiken van uiteenlopende werkvormen die alle kinderen aanspreken en bezit hedendaagse inzichten in alle leerdomeinen van de lagere school.

De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: KINDEREN – BEGELEIDEN – SCHOOLTEAM.

KINDEREN: wie zijn zes- tot twaalfjarigen, wat doen ze? Verken hun leefwereld, hun interesses, hun spel, hun manier van communiceren, hun bewegen, hun denken, … Zo ontdek je een rijke diversiteit waarop je leert inspelen. In een laatste fase zoom je in op kinderen met specifieke behoeften (bijv. sociaal-emotionele problemen, leermoeilijkheden,…) vanuit het zorgkader.

BEGELEIDEN: verken alle interactie- en begeleidingsvormen en leer hoe betrokkenheid en welbevinden van de kinderen hierbij centraal staan. Test vele begeleidingsvormen uit in stagesettings en verbreedt je mogelijkheden daarin. Verder werk je ook thematisch, muzisch en probleemgestuurd.

FUNCTION EREN IN EEN SCHOOLTEAM: Je verkent de school van vandaag en van de toekomst, je oriënteert je op jouw taak als klasleraar en als teamspeler in het schoolteam. Je wordt vaardig in het omgaan met ouders en verzorgers van kinderen, legt contacten met en verkent de schoolondersteunende diensten. Kortom je verwerft alle basiscompetenties nodig om perfect te kunnen functioneren in een schoolteam.


Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Frans 13
Nederlands 13
Godsdienst 13
Nederlands 23
Religie, zingeving en levensbeschouwing 13
Wereldoriëntatie 13
Wereldoriëntatie 23
Wiskunde 13
Wiskunde 23
Atelier en stage 18
Begeleiden van kinderen 19
   Module 1A4 
   Module 1B5 
Begeleiden van kinderen 210
   Module 2A5 
   Module 2B5 
Muzische vorming 23
Lichamelijke en muzische vorming 13
Tweede Programmajaar
Frans 23
Godsdienst 23
Nederlands 33
Wiskunde 33
Atelier en stage 218
Begeleiden van kinderen 30
   Module 3A7 
   Module 3B5 
Begeleiden van kinderen 40
   Module 4A8 
   Module 4B4 
Muzische vorming 33
Wereldoriëntatie 33
Atelier en stage 2 A9
Atelier en stage 2 B9
Derde Programmajaar
Keuzestage3
Stage met project8
Scriptie4
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Buiten-gewoon-buiten5
Atelier en stage 315
Stage 1ste klas4
Zorg voor elk kind6
Kinderen van de muzen6
Kind in de wereld6
Zelfstandige stage15