Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

Informatiebeheerder

Als informatiebeheerder kan de jonge professional met de gepaste ICT-tools eventueel meertalige gegevens efficiënt verzamelen, verwerken tot in beroepscontext direct bruikbare informatie, die informatie beheren en doen doorstromen naar anderen.

Communicator
Als (meertalige) communicator (in het Nederlands, Frans en Engels en in meerdere of mindere mate in het Duits of Spaans) toont de jonge professional aan dat hij via de geijkte kanalen een boodschap in verschillende talen zowel mondeling als schriftelijk aan de juiste doelgroep kan doorgeven; die boodschap bevat accurate, duidelijke, (qua vormgeving) aantrekkelijke informatie, aangepast aan de specifieke doelgroep en met respect voor de huisstijl van de beroepsomgeving. Hij kan voor opvolging zorgen indien nodig.

Organisator/coördinator

Als organisator/coördinator kan de jonge professional volgens de basisregels van projectmanagement elke nieuwe beroepsspecifieke opdracht analyseren en planmatig aanpakken en oplossen.
Hij kan daarvoor werkbare procedures opstellen: voor zichzelf, voor medewerkers, voor de leidinggevende en op die manier ook het doelgerichte, planmatige handelen bij anderen bevorderen.
De jonge professional kan zijn werk in tijd plannen, prioriteiten stellen, deadlines halen, ook als hij onder (zware) stress staat.

Beleidsadviseur/ondernemer
Als beleidsadviseur of als dienstenleverancier aan het management kan de jonge professional de visie, strategie van het management begrijpen, de draagwijdte ervan vatten zodat hij de implementatie ervan adequaat kan ondersteunen.
Hij kan een advies formuleren en verantwoorden op basis van beroepsgebonden informatie en zo bijdragen tot de beleidsvoering.
Als dienstenleverancier aan interne en externe klanten kan hij klantgericht handelen en de klantgerichtheid bewaken..

Kwaliteitsbewaker
Als kwaliteitsbewaker kan de jonge professional bij de uitoefening van de verschillende beroepsrollen instaan voor de kwaliteit van zijn eigen werkuitvoering.
Als kwaliteitsbewaker kan de jonge professional bij de uitoefening van de verschillende beroepsrollen een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van zijn beroepsomgeving.

Beroepsmogelijkheden


De bachelor in het Office management, afstudeerrichting Management Assistant leidt op tot een waaier van managementondersteunende jobs: HR-assistant, sales assistant, executive assistant, PR-assistant in zowel in de profit- als de non profitsector.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Engels6
Frans6
Eindproject17
Nederlands 13
Office tools 1 infoverwerving en -verwerking3
Engels 1 algemene communicatie5
Frans 1 algemene communicatie5
Engels 2 bedrijfscommunicatie5
Frans 2 bedrijfscommunicatie5
Engels 3 interne communicatie6
Frans 3 interne communicatie6
Inleiding tot HRM en sociaal recht3
Ethische reflectie3
Engels 4 externe communicatie6
Frans 4 externe communicatie6
Inleiding tot marketing en sales3
Nederlands 25
Groepsdynamica4
Duits 23
Duits 33
Taalproject3
Grafisch ontwerp3
Duits 43
Duits 13
Stage/werkplekleren0
   Stage III5 
   Stage I2 
   Stage II6 
Event- en projectorganisatie5
Human Resources Management4
Marketing en sales management6
Computervaardigheden voor gevorderden 26
Bedrijf en omgeving5
Bedrijf en ondernemen0
   Bedrijf en economie3 
   Inleiding tot boekhouden3 
Duits 53
Recht in Europese context3
Intertaal3
Office tools dataverwerking en presentatie3
Frans 4 extra mondelinge training5
Europaproject3