Lessius Mechelen ects

Hoofdpagina

Doelstellingen en eindcompetenties van de opleiding

De jonge professional bereikt een hoge kwaliteit in de uitoefening van zijn beroep doordat hij in een beroepsspecifieke context, nationaal en/of internationaal, volgende competenties beheerst:

ALGEMENE COMPETENTIES (voor alle afstudeerrichtingen)

- Kwaliteitsvol handelen door problemen o.m. flexibel, creatief en nauwkeurig op te lossen.
- Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering.
- Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en streven naar levenslang leren
- De interne en externe communicatie ondersteunen en verzorgen, zowel mondeling als schriftelijk communiceren, in minstens 3 vooraf gespecificeerde talen.
-- Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders mondeling communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel.
-- Op een genuanceerde en efficiënte manier met alle stakeholders schriftelijk communiceren in het Nederlands en op een behoorlijke manier in het Frans/Engels/Duits of Spaans of Chinees, rekening houdend met de culturele verschillen, nationaal en internationaal, formeel en informeel.
- Samenwerken als lid van een team en van de organisatie.
- Leidinggevende taken opnemen i.k.v. projectmanagement.
- Klantgericht denken en handelen.
- Initiatief nemen
- Handelen vanuit ethische en deontologische principes.
- Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit.

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES (per afstudeerrichting)

Afstudeerrichting ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

1. Accountancy (cluster van 6 competenties)
- Toepassen van de boekhoud- en vennootschapswetgeving.
- Opstellen en registreren van vereiste stukken voor het voeren van de boekhouding.
- Toepassen van management accounting.
- Rapporteren op basis van de boekhouding.
- Controleren van de boekhouding en de organisatie, zowel van de onderneming als van de interne processen.
- Uitvoeren van financiële analyses.

2. Fiscaliteit (cluster van 3 competenties)
- Toepassen van de fiscale en parafiscale wetgeving.
- Vervullen van fiscale verplichtingen en beheren van fiscale dossiers.
- Fiscaal en parafiscaal advies geven.

3. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
- Ondersteunen van het bedrijfsbeleid.

Afstudeerrichting MARKETING

1. Marketinganalyse (cluster van 2 competenties)
- De markt analyseren en interpreteren.
- Marktonderzoek uitvoeren en de resultaten interpreteren
2. Marketingbeleid (cluster van 5 competenties)
- Product- en dienstenbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Distributiebeleid uitwerken en mee bepalen.
- Communicatiebeleid uitwerken mee bepalen.
- Prijsbeleid uitwerken en mee bepalen.
- Marketingstrategie uitwerken en mee bepalen.

3. Commercieel beleid (cluster van 3 competenties)
- Verkooptechnieken toepassen.
- Prospect- en klantbeheer verzorgen.
- Commercieel beleid voeren.

4. Bedrijfsbeleid (1 competentie)
Ondersteunen van het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext.

Keuzeopties

Opleidingstraject

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Economie4
Special topics8
Financiële Algebra3
Communicatievaardigheden 14
Principes van marketing6
Financial accounting8
Cost Accounting5
Analyse van de jaarrekening4
Financieel management 13
Communicatievaardigheden 23
Consumentenmarketing6
Kostprijsberekening & budgettering6
Financiële markten en producten5
Financieel management 23
Commerciële vaardigheden6
Personenbelasting 14
Auditing4
Bedrijfsmanagement8
Boekhouden 14
Boekhouden 24
Personenbelasting 2 (BAF)3
Vennootschapsbelasting 1 (BAF)4
Personenbelasting 3 (BAF)3
Vennootschapsbelasting 2 (BAF)3
Bedrijf en omgeving4
Recht en ondernemen5
Inleiding bank en beurs4
Marktonderzoek 1: probleemstelling en ontwerp4
Logistiek management 13
Internationale handel 13
Btw 24
Vennootschapsrecht en -boekhouden5
Sociaal recht (BAF)4
Marktonderzoek 2 : analyse en rapportering6
Operationele verkooptechnieken3
Communicatievaardigheden 2 : zakelijk communiceren3
Project ondernemen : marketing6
Accountmanagement3
B-to-B marketing en aankoopbeleid5
Management accounting4
Integratieproject: e-accounting8
Strategisch management & practicum5
Eindproject (BMA)8
Project ondernemen: budgettering3
Inleiding verzekeringen & verzekeringsrecht6
Eindproject (BAF)5
Statistiek (BLM)4
Marketingcommunicatie6
Btw 14
Consumentengedrag4
Consolidatie3
Eerste Programmajaar
Statistiek3
Stage11
Frans 18
Engels 16
Frans 28
Engels 26
Sociaal recht3
Commercieel management5
Computervaardigheden 14
Computervaardigheden 26
IFRS3
Bedrijfsethiek3
Bedrijfseconomie 29
Bedrijfseconomie 14
Algemene economie3
Topics accountancy-fiscaliteit4