Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Recht3
Communicatie3
Gezondheidspsychologie3
Capita selecta3
Anatomie, fysiologie en pathologie 14
Microbiologie en hygiƫne3
Anatomie, fysiologie en pathologie 23
Verpleegkundige vaardigheden8
Ethiek en sociologie3
Wijsbegeerte3
Preventie en communicatie4
Inleiding in de psychologie3
Inleiding en theorie in de verpleegkunde en het wetenschappelijk onderzoek7
Stages verpleegkunde 16
Voeding- en dieetleer3
Verpleegkundig management en wetenschappelijk onderzoek5
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Religie, zingeving en levensbeschouwing3
Tweede Programmajaar
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 37
Anatomie, fysiologie en pathologie 33
Module geriatrie0
   Geriatrische pathologie2 
   Geriatrische verpleegkunde2 
Module psychiatrie0
   Psychiatrische pathologie2 
   Psychiatrische verpleegkunde2 
Module sociale0
   Sociale verpleegkunde2 
   Sociale wetenschappen2 
Module ziekenhuis0
   Ziekenhuispathologie2 
   Ziekenhuisverpleegkunde2 
Module heelkundige verpleegkunde4
Psychologie en teamfunctioneren4
Stages verpleegkunde 26
Module pediatrie0
   Kinderverpleegkunde2 
   Pediatrische pathologie2 
Module gespecialiseerde zorgen3
Module chronische verpleegkunde3
Ziekenhuispathologie4
Derde Programmajaar
Scriptie ziekenhuisverpleegkunde6
Keuzemodule de allochtone zorgvrager3
Keuzemodule andersvaliden3
Keuzemodule thuiszorg3
Keuzemodule zelfzorg voor de verpleegkundige3
Project palliatieve zorg3
Actuele thema's binnen de verpleegkunde: keuzemodule3
Stages verpleegkunde 30
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 30
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 30
   Stages verpleegkunde 3 A6 
   Stages verpleegkunde 3 B6 
Stages verpleegkunde 40
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Stages verpleegkunde 40
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Stages verpleegkunde 40
   Stages verpleegkunde 4 A9 
   Stages verpleegkunde 4 B8 
   Stages verpleegkunde 4 C9 
Stages verpleegkunde 3 A6
Stages verpleegkunde 3 B6