Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Chinees 14
Chinees 24
China vandaag4
Nederlands 13
Office tools 1 infoverwerving en -verwerking3
Engels 1 algemene communicatie5
Frans 1 algemene communicatie5
Office tools 2 dataverwerking en presentaties3
Engels 2 bedrijfscommunicatie5
Frans 2 bedrijfscommunicatie5
Engels 2 interculturele communicatie5
Frans 2 interculturele communicatie5
Spaans 13
Spaans 23
European citizenship3
Frans 4 taal en wereld3
Engels 4 taal en wereld3
Nederlands 25
Duits 23
Taalproject3
Keuzetaal IRM4
Duits 13
Recht in internationale context3
Bedrijf en ondernemen0
   Bedrijf en economie3 
   Inleiding tot boekhouden3 
Workshops Angelsaksische en Franse culturen3
Keuze 1 Vierde taal3
Keuze 2 Vierde taal3
Bedrijf en economie met Office tools 24
   Bedrijf en economie2 
   Office tools 22 
Bedrijf en omgeving MA5
Bedrijf en omgeving IRM4
Eindproject/Stage17
Engels 50
   Engels 3 vertaalworkshops3 
   Engels 5 beroepsvaardigheden3 
   Engels 5 tolkworkshops2 
Frans 50
   Frans 3 vertaalworkshops3 
   Frans 5 beroepsvaardigheden3 
   Frans 5 tolkworkshops2 
Europaproject3
Tweede Programmajaar
Frans 30
   Frans 3 interne communicatie4 
   Frans 3 vertaalworkshops3 
Engels 30
   Engels 3 interne communicatie4 
   Engels 3 vertaalworkshops3 
Frans 40
   Frans 4 taal en wereld3 
   Frans 4 tolkopdrachten3 
Engels 40
   Engels 4 taal en wereld3 
   Engels 4 tolkopdrachten3 
Chinees 35
Chinees 45
Engels 3 interne communicatie6
Frans 3 interne communicatie6
Ethische reflectie3
Engels 4 externe communicatie6
Frans 4 externe communicatie6
Office cases 2 in de verkoopsomgeving3
Dataverwerking en- beheer3
Spaans 33
Spaans 43
Groepsdynamica4
Asian business topics4
Public Relations en voorlichting3
Frans 4 extra training5
Office cases 1 in de personeelsomgeving5
   Integratie MS Office in cases3 
   MS Access2 
Project 1 HRM in de praktijk8
   Inleiding tot HRM en sociaal recht3 
   Projectopdrachten project 15 
Project 2 marketing en eventorganisatie0
   Inleiding tot marketing en sales3 
   Projectopdrachten project 25 
Project 1 interculturele communicatie in de praktijk0
   Intercultural communication2 
   Projectopdrachten project 16 
Project 2 internationale communicatie in de praktijk6
Duits 3 MA3
Duits 3 IRM4
Duits 4 MA3
Duits 4 IRM4
Consumentengedrag3
Derde Programmajaar
Stage13
Engels 50
   Engels 5 beroepsvaardigheden3 
   Engels 5 tolkworkshops2 
   Engels 5 vertaalworkshops2 
Frans 50
   Frans 5 beroepsvaardigheden3 
   Frans 5 tolkworkshops2 
   Frans 5 vertaalworkshops2 
Engels 5 beroepsvaardigheden5
Frans 5 beroepsvaardigheden5
Project 4 eindproject17
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Europa9
Project 3 taal- en communicatie adviesbureau Aziƫ8
Chinees 55
Project 3 bedrijfsproject Sales11
Frans 5 extra mondelinge training3
Project 3 bedrijfsproject PR & events11
Multimedia en content management3
Intertaal (Frans, Engels)3
Intertaal (Frans, Engels, Duits)3
Project 3 bedrijfsproject HR11
Duits 5 MA3
Duits 5 IRM4
Keuze 3 Vierde taal4
Spaans 54