Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Verpleegkundige zorg op maat van de oudere0
   Geriatrisch verpleegkundige zorg: samenwerken en delegeren0 
   Verpleegmodellen, diagnose en behandelplan0 
Deontologie en ethische aspecten in de zorgverlening aan ouderen0
Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding0
   Diabeteseducatie0 
   Therapietrouw0 
   Valpreventie0 
Gerontologie0
Specifieke regelgeving0
Anatomie en fysiologie van het ouder worden0
Pathologie en geriatrische therapie0
   module beweging0 
   module endocrinologie0 
   module neurologie0 
   module spijsvertering0