Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Recht3
Communicatie3
Voedings- en dieetleer3
Anatomie, fysiologie en pathologie 14
Microbiologie en hygiëne3
Anatomie, fysiologie en pathologie 23
Inleiding in de verpleegkunde en het wetenschappelijk onderzoek3
Verpleegkundige vaardigheden8
Stages algemene verpleegkunde 110
Humane wetenschappen6
   Psychologie3 
   Wijsbegeerte3 
Inleiding in de preventie3
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 15
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 26
Tweede Programmajaar
Gezondheidspsychologie3
Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek4
Stages algemene verpleegkunde 216
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 37
Stages algemene verpleegkunde6
Anatomie, fysiologie en pathologie 33
Module geriatrie4
   Geriatrische pathologie2 
   Geriatrische verpleegkunde2 
Module psychiatrie4
   Psychiatrische pathologie2 
   Psychiatrische verpleegkunde2 
Module sociale4
   Sociale verpleegkunde2 
   Sociale wetenschappen2 
Module ziekenhuis4
   Ziekenhuispathologie2 
   Ziekenhuisverpleegkunde2 
Ethiek en sociologie3
Preventie en communicatie4
Module pediatrie4
   Kinderverpleegkunde2 
   Pediatrische pathologie2 
Derde Programmajaar
Verpleegkundig management en regelgeving in de gezondheidszorg3
Praktijkgerichte scriptie kinderverpleegkunde3
Vraagstukken uit de psychologie3
Recht sociale verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 33
Psychiatrische verpleegkunde 23
Ziekenhuisverpleegkunde 23
Psychiatrische pathologie 23
Ziekenhuispathologie 23
Scriptie psychiatrische verpleegkunde6
Scriptie ziekenhuisverpleegkunde6
Sociale verpleegkunde 23
Sociale verpleegkunde 33
Sociale verpleegkunde 44
Kinderverpleegkunde 23
Kinderverpleegkunde 33
Kinderverpleegkunde 44
Psychiatrische verpleegkunde 33
Psychiatrische verpleegkunde 44
Ziekenhuisverpleegkunde 33
Ziekenhuisverpleegkunde 44
Stages algemene verpleegkunde 35
Stages psychiatrische verpleegkunde 224
   Stage-praktijk16 
   Stage-verslaggeving8 
Stages algemene verpleegkunde 48
   Stage-praktijk5 
   Stage-verslaggeving3 
Stages kinderverpleegkunde 224
   Stage-praktijk16 
   Stage-verslaggeving8 
Stages sociale verpleegkunde 224
   Stage-praktijk16 
   Stage-verslaggeving8 
Stages ziekenhuisverpleegkunde 224
   Stage-praktijk16 
   Stage-verslaggeving8 
Anatomie, fysiologie en pathologie 43
Pediatrische pathologie 23
Module heelkundige verpleegkunde4
Sociale wetenschappen4
Management en wetenschappelijk onderzoek5
Module chronische zorgen3
Module gespecialiseerde zorgen3
Psychologie en team4
Keuzemodule de allochtone zorgvrager3
Keuzemodule andersvaliden3
Keuzemodule thuiszorg3
Keuzemodule zelfzorg voor de verpleegkundige3
Project palliatieve zorg3
Scriptie kinderverpleegkunde6
Scriptie sociale verpleegkunde6
Stages afstudeerrichting kinderverpleegkunde22
Module hulpverlening aan doelgroepen en bedrijfsgezondheidszorg3
Module methodiek en hulpverleningstheorieën3
Module ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen bij het kind3
Module organisatie en methodiek van de geestelijke gezondheidszorg3
Module psychiatrisch verpleegkundige vaardigheden3
Module psychosociale hulpverlening4
Module vaardigheidstraining4
Stages afstudeerrichting psychiatrische verpleegkunde22
Praktijkgerichte scriptie psychiatrische verpleegkunde3
Stages afstudeerrichting ziekenhuisverpleegkunde22
Praktijkgerichte scriptie ziekenhuisverpleegkunde3
Stages afstudeerrichting sociale verpleegkunde22
Praktijkgerichte scriptie sociale verpleegkunde3
Psychiatrische pathologie4
Ziekenhuispathologie4
Pediatrische pathologie4
Religie, zingeving en levensbeschouwing3