Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Specifieke verpleegtechnische vaardigheden5
   Verloskunde2 
   Zorg aan het (zieke) kind3 
Culturele factoren bij gezondheid en ziekte6
   Cultuur en gezondheid3 
   Specificiteit van de zorg vanuit religieuze culturen3 
Gezondheidszorg en labo3
Pathologie en IMAI6
   Algemene chirurgie3 
   Algemene pathologie3