Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Analyse van het toeristische aanbod en de toeristische vraag 24
Wetgeving inzake toerisme4
Analyse van het toeristische aanbod en de toeristische vraag 34
Aspecten uit de sociologie5
Interne organisatie en management van dienstverlenende organisaties3
Structuur van de toeristische sector 13
Analyse van het toeristische aanbod en de toeristische vraag 14
Structuur van de toeristische sector 23
Toeristisch-geografische productkennis en kunst en cultuur 25
Eerste Programmajaar
Sociologie0
Aspecten uit de psychologie5
Aspecten uit de antropologie5
Sociaal-wetenschappelijke analyse5
Ruimtelijke analyse4
Data-analyse en toegepaste statistiek6
Externe organisatie van de dienstensector3
Financieel beheer /analyse5
Psychologie4
Toeristische geografie3
Culturele landenstudies4
Elementen van het toeristische aanbod3
ICT en toerisme4
Inleiding in marketing in toerisme3
Basisbegrippen in toerisme en recreatie3
Interne organisatie van diensten en pers4
Onderzoeksseminarie3
Toeristisch systeem en zijn componenten3
Structuur van de toeristische sector3
Inleiding tot management3
Strategisch management4