Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Derde Programmajaar
Didactische stage III0
   Keuzestage3 
   Stage 1ste klas3 
Zorgverbreding4
Keuzestage3
Scriptie6
Socio-cultureel engagement 33
Afstudeermodule3
Buiten-gewoon-buiten4
Creatie(f)3
Didactische stage 312
   Keuzestage3 
   Stage eerste klas3 
   Stage met project6 
Eerste klas3
Kind en maatschappij4
Kritische kijk op onderwijs3
Themastage4
Stage 1ste klas3
Zelfstandige stage15