Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Communicatie3
Biochemie, farmacologie en hematologie3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 16
Stages en praktijkreflectie 1 - algemene verpleegkunde 116
Stages en praktijkreflectie 2 - algemene verpleegkunde16
Microbiologie en hygiƫne4
Bijzondere verpleegkundige zorgen4
Psychologie en sociologie3
Levensfasen en preventie5
Tweede Programmajaar
Recht3
Voedings- en dieetleer3
Ontwikkelingspsychologie3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 23
Geriatrische verpleegkunde 14
Psychiatrische verpleegkunde 14
Ziekenhuisverpleegkunde 14
Geriatrische pathologie 14
Psychiatrische pathologie 14
Ziekenhuispathologie 14
Anatomie, fysiologie en pathologie 16
Inleiding in de verpleegkunde3
Stages en praktijkreflectie 1 - geriatrische verpleegkunde12
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 14 
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement4 
   SVH-opdracht4 
Stages en praktijkreflectie 1 - psychiatrische verpleegkunde12
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 14 
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement4 
   SVH-opdracht4 
Stages en praktijkreflectie 1 - ziekenhuisverpleegkunde12
   competentiegerichte zelfreflectie opdracht 14 
   opdracht veiligheid en ontslagmanagement4 
   SVH-opdracht4 
Stages en praktijkreflectie 212
   opdracht anatomie en pathologie4 
   opdracht voeding- en dieetleer4 
   scriptie-opdracht4 
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 14
Verpleegkundige diagnostiek en interventies 23
Derde Programmajaar
Gezondheidspsychologie4
Verpleegkundig management en regelgeving5
Theorie van de verpleegkunde en wetenschappelijk onderzoek8
   Theorie van de verpleegkunde4 
   Wetenschappelijk onderzoek4 
Geriatrische verpleegkunde 27
Psychiatrische verpleegkunde 27
Ziekenhuisverpleegkunde 27
Geriatrische pathologie 26
Psychiatrische pathologie 26
Ziekenhuispathologie 26
Anatomie, fysiologie en pathologie 26
Scriptie geriatrische verpleegkunde6
Scriptie psychiatrische verpleegkunde6
Scriptie ziekenhuisverpleegkunde6
Voorlichtingsmethodiek en groepsfunctioneren4
   Groepsfunctioneren2 
   Voorlichtingsmethodiek2 
Stages en praktijkreflectie 5 - geriatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 5 - psychiatrische verpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3 
Stages en praktijkreflectie 3 - geriatrische verpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - ziekenhuisverpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 3 - psychiatrische verpleegkunde4
Stages en praktijkreflectie 44
Verplegingswetenschappen en verpleegkunde
Stages en praktijkreflectie 5 - ziekenhuisverpleegkunde6
   opdracht groepsfunctioneren3 
   opdracht voorlichtingsmethodiek3