Home

OpleidingsonderdeelStudiepunten
Eerste Programmajaar
Kijk op zorgbeleid7
Kinderen die anders denken5
Kinderen die zich slecht in hun vel voelen4
Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen4
Kinderen met leesproblemen4
Kinderen met motorische problemen3
Kinderen met rekenproblemen en -stoornissen: basis4
Kinderen met rekenproblemen: verdieping4
Kinderen met spellingsproblemen4
Kleuters die anders denken5
Kleuters met motorische problemen3
Kleuters met vertraagde taalontwikkeling7
Leerbedreigde kleuters met moeilijk ontluikende gecijferdheid5
Leren in supervisie: praktijkbegeleiding8
Zorgverbredend omgaan met anderen en met zichzelf: basis4
Zorgverbredend omgaan met anderen en met zichzelf: verdieping4
Algemene zorgbrede onderwijscompetenties12
Intervisie deel 13
Spelbegeleiding4
Kleuters met ontwikkelingsachterstand deel 15
Kleuters met sociaal-emotionele problemen3
Kinderen met leerproblemen deel 19
Kinderen met sociaal-emotionele problemen3
Jongeren met leerproblemen deel 19
Jongeren met sociaal-emotionele problemen6
Kleuters met motorische problemen 07084
Kinderen met motorische problemen 07084
Intervisie deel 24
Kleuters met ontwikkelingsachterstand deel 26
Kinderen met leerproblemen deel 26
Jongeren die anders denken5
Jongeren met leerproblemen deel 26
Kijk op zorgbeleid 07084
Kleuters die anders denken 07087
Kinderen die anders denken 07086
Leren in supervisie: praktijkbegeleiding 07088
Uitgangspunten en aanpak van zorgverbreding6
Spelbegeleiding bij kleuters met hulpvragen7