Sport + (2009-2010)

 

De student verwerft de nodige competenties om flexibel ingeschakeld te worden als begeleider bij diverse vormen van sportieve vrijetijdsbesteding. De student kent en beheerst de technieken van onderstaande inhouden om zo op een veilige basis deze vaardigheden te initiëren.

Volgende bewegingsvormen worden aangeboden:

1. Sport en spel indoor

2. Sport en spel outdoor

3. Avontuurlijke sporten (boogschieten - muurklimmen)

4. Oriëntatielopen

5. Algemene balvaardigheden

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student is "allround" motorisch bekwaam waardoor hij behoorlijk scoort op de basismotorische eigenschappen zoals uithouding, coördinatie, kracht en lenigheid.  De student is in staat om op een vlotte wijze vaardigheden van nieuwe sport- en beweginsvormen  onder de knie te krijgen.  De student heeft een open leerhouding om zich verder te bekwamen in andere recreatieve sporten. 
 

OO:
10105695
Code:
10105695
Vakcoördinator:
Karl Keuppens
Semester:
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend