Pc-technologie lab (2009-2010)

De student leert de geschikte onderdelen uit te kiezen om vervolgens een pc te bouwen die aan vooropgestelde eisen qua performantie, mogelijkheden en prijs voldoet.

De student is in staat om een besturingssysteem en de nodige drivers te installeren op de pc, kortom om een pc gebruiksklaar te maken. De student is in staat om drivers en installatievoorschriften te vinden via internet.

De student kan het nodige doen om een hardwarematig niet- of slecht werkende pc  te herstellen.

De student kan het nodige doen om een softwarematig niet- of slecht werkende pc te herstellen, en data te redden.

  

A. Algemene competenties

  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • BC1 Programma van eisen opstellen
  • BC2 Keuzes maken
  • BC6 ICT-systemen configureren
  • BC10 ICT-systemen operationeel houden en herstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101492
Code:
05101492
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend