Praktijkatelier deel 1 (2009-2010)

Dit opleidingsonderdeel uit het eerste en tweede opleidingsjaar bestaat uit werksessies, waarin de student onder begeleiding van docenten geïntegreerde praktijkgerichte opdrachten uitvoert. De werksessies zijn een rechtstreekse voorbereiding op de eigenlijke stage.

In het eerste jaar ligt het accent op het verwerven van de didactische bekwaamheid die de student nodig heeft om te kunnen functioneren in een eenvoudige klassituatie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
10105598
Code:
10105598
Vakcoördinator:
Hilde Hofkens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend