Materials handling 1 (2009-2010)

Voor het verplaatsen en handelen van de goederen in de onderneming hebben we de juiste lastdrager en toestellen nodig, vb. heftruck, stapelaar, reach truck, enz. Een foute keuze kan voor ons bedrijf een pak extra kosten betekenen. Welke gangpadbreedte heeft de heftruck nodig? Hoe hoog kan deze last gestapeld worden? Volgens welk stapelpatroon kunnen er de meerste doosjes op de pallet? Praktische opdrachten maken een en ander concreet.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • BC1 De bachelor in de logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen.
  • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
  • BC9 De bachelor in de logistiek is in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, e-mail, …
  • BC21 De bachelor in de logistiek is in staat leiding te geven aan het interne transportproces, kan hulpmiddelen beheren en de functionele eisen ervan aangeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101502
Code:
05101502
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend