Logistiek project 1 (2009-2010)

In het logistiek project gaat de student de verschillende faceten vanuit de logistiek (die aanbod komen in andere onderwijsactiviteiten van het eerste jaar) toetsen en toepassen op een praktijksituatie. Zo zal de student de logistieke structuur van zijn 'peterbedrijf' uittekenen en vergelijken met dit van zijn medestudenten. De studenten werken hiervoor in teams.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • BC2 De bachelor in de logistiek is assertief, doortastend.
 • BC3 De bachelor in de logistiek is pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.
 • BC6 De bachelor in de logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren.
 • BC7 De bachelor in de logistiek is in staat een taak op een verantwoorde wijze uitvoeren of laten uitvoeren.
 • BC9 De bachelor in de logistiek is in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, e-mail, …
 • BC11 De bachelor in de logistiek is in staat taken te plannen en te organiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101501
Code:
05101501
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend