Vakdidactiek PO-PKV (2009-2010)

Onder begeleiding van de docent verwerf je in dit opleidingsonderdeel didactische en methodische inzichten en vaardigheden nodig om kunstvormen te begeleiden in de Plastische opvoeding en Project kunstvakken. Je hebt die kennis en vaardigheden nodig om Plastische opvoeding te onderwijzen aan leerlingen van het secundair onderwijs en kinderen in het lager onderwijs. Het opleidingsonderdeel staat alleen in het eerste semester van het eerste jaar van de opleiding op het programma. De verworven inzichten en vaardigheden worden geïntegreerd toegepast in de praktijkateliers.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105689
Code:
10105689
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend