Procesautomatisering (2009-2010)

Als vervolg op het vak Elektronica en communicatietechnieken uit het tweede jaar bestaat ons doel er dit jaar in om op de hoogte te zijn van de meest gangbare datacomtoepassingen met in het begin het aanhalen van de basisprincipes. Items welke hierin worden behandled zijn oa overzicht van het campusnet, delen van mappen over het netwerk, netcommando's, RS232, telefonie, adsl, wireless lans, powerline, aangevuld met eventuele actuele datacomtoeopassingen. De student zou zo van de meest gangbare toepassingen voldoende noties moeten bezitten om hiermee te kunnen omgaan.

Als vervolg op het vak Procesmetingen uit het tweede jaar bestuderen we de meeste gebruikte industriële methodes om debieten van gassen, vloeistoffen of vaste stoffen te meten. We gaan dieper in op het gebruik van meet- en regelapparatuur in explosiegevaarlijke zones, en bekijken hoe we ontploffingen als die in Seveso of Toulouse kunnen vermijden. We lichten de begrippen industriële netwerken en data-acquisitie toe, of hoe je met een pc metingen kunt verwerken. Ook in dit vak ligt het accent op industriële toepassingen met praktijkvoorbeelden uit de voedingssector, petrochemische of farmaceutische sector. Je bouwt verder op je kennis van automatisering uit het eerste en tweede jaar met meer geïntegreerde oefeningen en met o.a. analoog-signaalverwerking, visualisatie en koppelingen tussen PLC’s en pc’s.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • BC1 Op basis van de wensen van de opdrachtgever/klant een programma van eisen opstellen voor een product/systeem/dienst dat/die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en realiseerbaar is.
  • BC2 Een keuze maken uit een aantal bestaande of zelf bedachte concepten, oplossingen en/of implementaties.
  • BC3 Plannen tekenen ter voorbereiding van het ontwerp.
  • BC4 Samen met anderen een product/systeem/dienst op een gestructureerde wijze ontwerpen dat voldoet aan de opgelegde eisen.
  • BC5 Samen met anderen een product/systeem/dienst uitwerken tot een geheel dat samengesteld kan worden uit beschikbare deelproducten/ontwerp waarbij gebruik gemaakt wordt van beschikbare deelproducten/kennis.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektronica en communicatietechnieken

B. Competenties

OO:
05101153
Code:
05101153
Vakcoördinator:
 
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend