Multimodaal transport (2009-2010)

Met Antwerpen en Zaventem als logistieke knooppunten in België kan men het belang dat het transport naar het hinterland vormt niet onderschatten. Multimodaal transport is een slogan voor de toekomst. De student leert de vervoersmogelijkheden kennen.  Hij kan een selectie maken uit transportvormen.  Hij weet welke voorwaarden er gesteld worden aan het opstarten of gebruiken van deze vervoersvormen. De student krijgt ook informatie over de kostenaspecten en de marktwerking in de transportsector. De student heeft inzicht in de besluitvorming met betrekking tot investerings- en vervangingsbeslissingen in de vervoerssector. 

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • BC4 De bachelor in de logistiek is in staat te presteren in een stressvolle situatie.
  • BC18 De bachelor in logistiek is in staat leiding te geven aan transportactiviteiten, transportactiviteiten te plannen, contacten te onderhouden met logistieke dienstverleners en de keuze voor een modaliteit te onderbouwen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

algemeen economische principes

OO:
05101166
Code:
05101166
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend