Informatie-& communicatievaardigheden (2009-2010)

De student die een werkstuk moet maken rond een bepaald thema heeft informatie nodig. In informatievaardigheden wordt aangeleerd hoe hij met succes de nodige informatie kan verzamelen. Allereerst leert hij goede zoektermen formuleren die nodig zijn om informatie op te zoeken in zoekmachines, databanken en in de mediatheek. Daarna leert de student aan hoe de opgespoorde informatie beoordeeld kan worden op zijn waarde. Tot slot leert hij de informatie te verwerken met behulp van Microsoft Office-programma's zoals Word, Excel en PowerPoint. Verder leert de student de belangrijkste aspecten van zakelijke communicatie, met de klemtoon op lezergericht schrijven. Dit omvat niet alleen het traditionele rapporteren volgens de BIN-norm, maar ook alle vormen van digitale communicatie worden overlopen. Spelling en taalvaardigheid passeren snel de revue. Ook mondelinge taalvaardigheid (presenteren) komt hierbij aan bod.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA
  • BC3 Technische dossiers samenstellen
  • AFSTUDEERRICHTING ICT
  • BC3 Technische dossiers samenstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101486
Code:
05101486
Vakcoördinator:
Jos Bogaerts
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend