Agogische vaardigheid deel 1 (2009-2010)

In dit opleidingsonderdeel ontwikkelt de student de sociale vaardigheden om op een aangename en professionele manier te communiceren met leerlingen, ouders, directie, collega's, begeleiding en externe instanties. In het eerste jaar ligt de nadruk op IK en de lerende. De student wordt nog sterk gestuurd om de verworven agogische vaardigheden beperkt te integreren in de beroepspraktijk.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C06 Partner van ouders en verzorgers.
  • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105543
Code:
10105543
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend