Pc-technologie (2009-2010)

In deze cursus bestudeert de student alle onderdelen van de PC en zijn randapparatuur zodat hij een volledig inzicht verkrijgt van wat er allemaal in en rond een moderne PC gebeurt. Uiteraard leert de student ook hoe hij een pc moet onderhouden, herstellen en mogelijk uitbreiden of upgraden. De student bekijkt de verschillende systeemarchitecturen met bijhorende adapterkaarten. Ook de diverse opslagmedia, geheugenmodules en randapparaten komen uitgebreid aan bod. Kortom, na deze cursus is de student op de hoogte van wat er allemaal in en rond een moderne PC gebeurt.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AFSTUDEERRICHTING ELEKTRONICA
  • BC1 Programma van eisen opstellen
  • BC2 Keuzes maken
  • BC5 Elektronische systemen samenstellen
  • AFSTUDEERRICHTING ICT
  • BC1 Programma van eisen opstellen
  • BC2 Keuzes maken
  • BC5 ICT-systemen samenstellen

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Wetenschappen

B. Competenties

De student heeft de nodige basiskennis van natuurkunde: kleurvorming, polarisatie van licht

De student bezit de volgende competenties: beginselen van binair rekenen

OO:
05101006
Code:
05101006
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
1of2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend